Foglalkoztatási paktumEurópai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés
HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN - I. ÜTEM

SIKERESEN ZÁRULT A SZEGEDI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM ELSŐ ÜTEME

 

2019 szeptemberében lezárult a Helyi foglalkoztatási együttműködések Szeged Megyei Jogú Város területén elnevezésű projekt első üteme. Ennek köszönhetően 666 álláskereső jutott munkához, és 97-en kaptak támogatást saját vállalkozás beindításához. A TOP-6.8.2-15-SG1-2016-00001 kódszámú projektet 999,99 millió forinttal támogatta az Európai Unió.

A projekt keretében jött létre még 2016-ban a Szegedi Foglalkoztatási Paktum. Ebben a város önkormányzata, a kormányhivatal, a munkáltatók, civil szervezetek és képző intézmények működtek együtt. Az önkormányzat feladata az uniós forrás megpályázása volt, a kormányhivatal kezelte az elhelyezkedést segítő támogatásokat, szervezte az elhelyezkedést segítő képzéseket, valamint biztosította a munkaerő-piaci szolgáltatásokat. A Paktum célja a helyi munkaerőpiac releváns szereplőinek összefogásával a helyi vállalkozások munkaerőigényeinek kielégítése, a hátrányos helyzetű munkavállalók elhelyezkedésének segítése, hosszú távon pedig Szeged gazdasági fejlődésének és a lakosság életszínvonalának növekedése. Ennek érdekében a Paktum támogatási lehetőségeket kínált: az elhelyezkedés segítéséhez, a munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételéhez, a foglalkoztatást elősegítő képzésben való részvételhez, illetve önfoglalkoztatóvá váláshoz.

Ennek köszönhetően 2019. augusztus végéig a vállaltnál jóval több, 763 álláskeresőt vontak be a partnerek a projektbe. Ebből a létszámból 666 főt foglalkoztattak a munkaadók, 97-en kaptak saját vállalkozás beindításához támogatást. Legtöbben közülük 199-en 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti álláskeresők, 141-en pedig 50 év feletti álláskeresők.

A pályázati forrás lehetőséget biztosított Szeged önkormányzata számára a befektetés-ösztönzési tevékenység fejlesztésére. A tevékenység legnagyobb eredménye a BP szegedi üzletközpontjának megnyitásában való közreműködés.

 

A MÁSODIK ÜTEMMEL FOLYTATÓDIK A SZEGEDI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

 

A program első ütemének sikeres befejezése után a konzorciumi partnerek – a szegedi önkormányzat, a kormányhivatal és a Szeged Pólus Nkft. – már megkezdték a szegedi vállalkozásokat segítő Helyi foglalkoztatási együttműködések Szeged Megyei Jogú Város területén 2. ütemének megvalósítását az eddigi célokkal és lehetőségekkel, amely előreláthatólag 2021-ben zárul le. A második ütem teljes támogatási összege 1 milliárd 826 millió forint.

A partnerek célja a Szegeden létrejött egyedülálló együttműködési rendszer (a Foglalkoztatási paktum) megerősítése és új szintre emelése. A munkák megalapozásához a konzorcium szükségesnek tartja a korábbi munkaerő-piaci helyzetértékelés aktualizálását, mivel az utóbbi években az országos tendenciákkal összhangban a helyi munkaerőpiac jelentősen átrendeződött. A helyzetelemzés alapján felülvizsgálják, aktualizálják a megvalósíthatósági tanulmányt, különös tekintettel a Paktum hosszú és rövid távú célrendszerére, és a megvalósítási folyamat főbb mérföldköveire. A megalapozó dokumentumok birtokában van lehetőség a 2016 novemberében elfogadott foglalkoztatási stratégia felülvizsgálatával foglalkozni. Ebben a munkaszakaszban a stratégiai célok felülvizsgálata során kell meghatározni, hogy milyen munkaerő-piaci érintetteket, szervezeteket, testületeket, oktatási intézményeket, a gazdasági élet mely szereplőit kell bevonni a munkaerő-piaci kereslet és kínálat egyensúlyának kialakításához.

A megvalósítás során tervezett legfontosabb szakmai feladatok:

– Befektetés-ösztönzés szakmai támogatásával meglévő szektorok (ICT, SSC) megerősítésének segítése, valamint új szektorok (gépjárműipar) letelepedésének segítése, a város „láthatóságának” növelése a potenciális befektetők előtt. Ennek érdekében tervezzük nemzetközi befektetés-ösztönzési rendezvény megtartását, város bemutató kiadványok készítését.

– Helyi erőforrástérkép elkészítése, melynek része a szociális gazdaság fejlesztésének lehetősége.

– Munkaerő-piaci vonatkozású vállalkozási tanácsadási rendszer létrehozása és működtetése.

– Az oktatás minőségének, eredményességének és hatékonyságának javítása érdekében a helyi vállalkozások igényei alapján tananyagok kidolgozása.

Mi a paktum?

Dokumentumok

Kapcsolat

A Paktumiroda elérhetőségei

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.
6720 Szeged, Széchenyi tér 5. 2. em. 7.

Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő – Csütörtök: 8:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 12:00

Halmágyi Ádám
projektmenedzser
+36 (20) 220-4455
halmagyi.adam@szegedpolus.hu