Projektjeink: 2007-2013

A 2007-2013 közötti programozási időszakban Szegedre kifizetett támogatási összeg meghaladta a 267 milliárd forintot, így Szeged város teljesített legjobban a lehívott támogatási összegek vonatkozásában az összes megyei jogú város közül.

Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekt

Projekt időtartama: 2008 – 2015
Projekt mérete: 29,887 milliárd Ft

A fejlesztés részeként az 1-es villamosvonal teljes hosszában megújult, 3-as és 4-es vonal részlegesen, és kiépült az új 2-es szárnyvonal. Meghosszabbodott a 8-as trolibuszvonal és kiépült a 10-es trolivonal. Elkészült több, fontos forgalmi csomópont rekonstrukciója: az Anna-kút felújítása, az Indóház tér, Glattfelder tér, Belvárosi-híd újszegedi hídfő átépítése, valamint a Kossuth-Rókusi krt. jelzőlámpás körforgalom kiépítése. Megvalósult a Pulz utcai villamos remíz és a Csáky utcai troli telep felújítása, valamint a teljes energiaellátó hálózat modernizálása. Utastájékoztató rendszer épült ki. Bővült a járműpark 9 új alacsonypadlós villamossal és 13 új alacsonypadlós trolibusszal.

A projekt célja vonzó, színvonalas közösségi közlekedés biztosítása, hogy a mindennapi utazásokat gyorsabbá, kényelmesebbé tegye, és az autóhasználattal versenybe szálljon. A fenntartható mobilitás jegyében kiemelten fontos szempont volt a környezetbarát megoldások alkalmazása és az esélyegyenlőség biztosítása is.

GYORS ÉS KÉNYELMES
Megújult a villamos és trolibusz közlekedés Szegeden

Tudáspark

Projekt időtartama: 2015
Projekt mérete: 566 millió Ft

Cégünk a Szegedi Tudományegyetem konzorciumi partnereként vett részt „A Szegedi Tudományegyetem quadruplehelix modell alapú gazdasági- és társadalmi pozicionálása, a tudástranszfer gyakorlatának kialakítása Hódmezővásárhely-Szeged kiemelt növekedési zónában” elnevezésű projektben. A Szegedi Tudományegyetem Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóságával, Hódmezővásárhely MJV Önkormányzatával és a DEAK Zrt-vel szorosan együttműködve kidolgozta a növekedési zóna tudástranszfer gyakorlatának stratégiai alapjait.

Szeged belváros árvízvédelmi rendszer fejlesztése projekt

Projekt időtartama: 2013 – 2015
Projekt mérete: 2,2 milliárd Ft

A fejlesztés keretében sor került a belvárosi partfal szakasz megerősítésére, szivárgó rendszer kiépítésére a szivárgások mérséklése és a talajvízszint szabályozása érdekében, valamint a jelenleg több szakaszon is fennálló mintegy 30-70 centiméteres magassági hiány megszüntetésére mobil gátrendszer kialakításával. A projekt célja, hogy Szeged belvárosában, a Tisza jobb partján, a beavatkozással érintett több, mint 2 kilométer hosszú árvízvédelmi védvonalon szükséges fejlesztési munkálatok – az előírt biztonságot nyújtó mértékben – megvalósuljanak, az itt élő emberek élet- és vagyonbiztonságának növelésével.

„Szeged-Algyő” ivóvízminőség-javító projekt

Projekt időtartama: 2013 – 2015
Projekt mérete: 3,2 milliárd Ft

Szegedet és Algyőt ellátó öt vízmű-telep technológiai fejlesztése, közel ötezer folyóméter új ivóvíz vezeték lefektetése, a hálózat mechanikai tisztítása és az ivóvíz hálózat 11 kilométeres szakaszának rekonstrukciója.

Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása,
II. ütem

Projekt időtartama: 2012
Projekt mérete: 537 millió Ft

A projekt keretében a Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása a Bakay Nándor utca és Kálvária sugárút közötti szakaszon, végig 2×2 sávossá téve a harmadik körút részét képező utcát. Kiépült a Rókus-móravárosi főgyűjtő csatorna a Bakay Nándor utca és a Sancer-tó között. A 2011. évben felújított első (Pulz utca – Bakay Nándor utca) szakasszal együtt teljes hosszában megújuló Vásárhelyi Pál utca a harmadik körút részeként az északi és déli városrészek gyors és biztonságos összekötését szolgálja, ezáltal tehermentesítve a belső városrészeket a forgalomtól. A projekt keretén belül az út szélén kerékpársáv is kialakításra kerül, biztosítva ezzel a város kerékpáros infrastruktúrájából régóta hiányzó észak-déli összeköttetést.

A Szegedi Nemzeti Színház energetikai korszerűsítése projekt

Projekt időtartama: 2011
Projekt mérete: 321 millió Ft

A fejlesztés keretében új, korszerű fűtési, tűzvédelmi és légtechnikai rendszer kialakítása a színházban. A több mint 140 db homlokzati nyílászáró cseréje a teátrum műemléki jellegének megőrzésével.

Szeged Biopolisz Park – Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja projekt

Projekt időtartama: 2010 – 2011
Projekt mérete: 2,4 milliárd Ft

A rehabilitáció keretében a Dugonics és Árpád tér, valamint a Somogyi, Toldy, Ötvös és Apáthy utcák felújítása a belvárosi autómentes zóna növelésével. Forgalomcsillapított övezet kialakítása a Semmelweis utcában és a Bánomkert soron, körforgalom kiépítése a Bécsi körút és az Oldal utca kereszteződésében. A fejlesztés célja a városközpont kiterjesztése az egyetemvárosrész, új klinikai központ közterületeinek fejlesztésével, a klinikákat övező barnamezős területek feltárása, a város turisztikai vonzerejének növelése, élhető, fenntartható városközpont kialakítása.

Szeged városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése projekt

Projekt időtartama: 2009 – 2011
Projekt mérete: 2,966 milliárd Ft

A fejlesztés keretében sétálóutca kialakítása a Kölcsey utcában, tér létesítése a Reök-palota előtt, Szeged első vegyes forgalmú utcájának kiépítése a Gutenberg utcában, a Mars téri piac felújítása. A rehabilitáció célja az értékmegőrzés mellett, hogy vonzó környezetet hozzon létre gazdaságélénkítő célzattal: a „sétáló” belváros és a kerékpáros közlekedés szerepének növelése, a város piacának felújítása, korszerűsítése, a kereskedelmi, kulturális és társadalmi élet fellendítése.