PROJEKTJEINK

Fejlesztési célok

Szeged Megyei Jogú Város középtávú fejlesztési céljait és a célok elérését szolgáló elképzeléseit az Integrált Területfejlesztési Stratégia (ITS) foglalja össze, amely a következő fejlesztési célokat nevesíti:

 • A város gazdaságának dinamizálása, a foglalkoztatás bővítése a meglévő adottságokra alapozott versenyképes üzleti infrastruktúra további bővítésével, széleskörű vállalatfejlesztési eszközrendszer kiépítésével.
 • Szeged gazdasági növekedésének támogatása a kiváló helyi kutatói hagyományokra épített innovációs programok előkészítésével és lebonyolításával.
 • A város népességmegtartó erejének növelése a települési környezet és a közösségi terek fejlesztésével, a leszakadó városi területek revitalizálásával, új területek integrálásával és a fenntartható közlekedési rendszerek támogatásával.
 • A lakosság életminőségének javítása és a társadalmi befogadás előmozdítása a humánszolgáltatások minőségi fejlesztésével.

A 2014-2020-as programozási időszak operatív programjai közül a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) kapcsán, a Szeged Megyei Jogú Város tervezési jogkörébe utalt források felhasználása érdekében elkészült Szeged MJV Integrált Területi Programja (ITP). Az ITP a következő főbb fejlesztési elképzeléseket rögzíti:

 • Lézerkutató központ (ELI) közlekedési kapcsolatainak javítása
 • Szeged MJV óvoda fejlesztési programja
 • Bölcsőde bővítési program
 • Zöldterületi fejlesztések
 • Szeged és környéke kerékpárút-hálózat fejlesztése
 • Iskolák és kollégiumok energetikai korszerűsítései
 • Foglalkoztatási paktumok
 • Turisztikai tárgyú fejlesztések