Foglalkoztatási paktumEurópai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés
HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN

Azonosító szám: TOP-6.8.2-15-SG1-2016-00001

Az Európai Szociális Alap (ESZA) célkitűzése, hogy csökkentse a tagországok munkanélküliségét. Az ESZA támogatásával valósul meg a TOP-6.8.2-15-SG1-2016-00001 számú Helyi foglalkoztatási együttműködések Szeged Megyei Jogú Város területén című projekt, amely helyi illetve térségi szintű foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési programokat valósít meg szorosan együttműködve a kormányhivatallal és a járási hivatallal. A fejlesztés eredményeként Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata növelni kívánja a helyi foglalkoztatás szintjét és elősegíteni a város gazdaságának fejlődését.

A projekt megvalósításában a támogatás kedvezményezettje a konzorciumot alkotó Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Csongrád Megyei Kormányhivatal és a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.

A tervek szerint a program megvalósítására 2016. július 1. és 2019. szeptember 30. között kerül sor.

A projekt összvolumene 1 milliárd forint, támogatásának mértéke a projekt költségvetésének 100 %-a.

A program megvalósítói foglalkoztatási együttműködést (Paktumot) kívánnak létrehozni, melynek célja, hogy a város és annak vonzáskörzetére kiterjedően együttműködés, partnerség alakuljon ki a munkaerőpiacban érintett szervezetek, intézmények között. A paktum közösen kidolgozott foglalkoztatási stratégia mentén, a valós munkaerő-piaci keresleten és kínálaton alapuló képzési, oktatási és humán fejlesztési, illetve foglalkoztatási programokat dolgoz ki és valósít meg.

A paktumszervezet a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a gazdasági élet és vállalatok képviselői, civil szervezetek együttműködésével jön létre. A projekt keretében munkaerő-piaci helyzetelemzés készítésére, foglalkoztatási stratégia kidolgozására és foglalkoztatási fórumok szervezésére kerül sor. A foglalkoztatási stratégia megvalósítása során képzések szervezése történik, valamint a résztvevők érintett csoportonkénti toborzása, felkészítése, képzése, a programba bevontak mentorálása, egyéni támogatása, és a munkába állók támogatása valósul meg. A program során befektetés-ösztönzési tevékenységre, vállalkozási (start-up) tanácsadásra is sor kerül.

A program társadalmi-gazdasági jelentősége, hogy a vállalatok új, megfelelően képzett munkaerőhöz jutnak, a célcsoportokban csökkenhet a munkanélküliség, nőhet a foglalkoztatottság, ami gazdasági növekedéshez vezethet, biztosabb társadalmi háttérrel. A fejlesztések eredményeként valós munkaerő-piaci igényeken alapuló képzési és támogatási rendszer jön létre, fenntartható módon javítva Szeged foglalkoztatási mutatóit.

Mi a paktum?

Dokumentumok

Események

Kapcsolat

A Paktumiroda elérhetőségei

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.
6720 Szeged, Széchenyi tér 5. 2. em. 7.

Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő – Csütörtök: 8:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 12:00

Halmágyi Ádám
projektmenedzser
+36 (20) 220-4455
halmagyi.adam@szegedpolus.hu

Hírlevél

Email értesítő az oldalon közzétett hírekről, eseményekről. Feliratkozás előtt itt tudja megismerni az Adatvédelmi szabályzatot