Szeged, belterületi csapadékvíz-elvezetésEurópai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés
SZEGED, BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS III. ÉS IV. ÜTEM

TOVÁBB BŐVÍTETTE SZEGED A CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZERÉT

A Szeged, belterületi csapadékvíz-elvezetés projekt a III. és IV. ütemmel folytatódott (TOP-6.3.3-16-SG1-2018-00001) a város három városrészében. Újszegeden, Kiskundorozsmán és Marostő városrészben építettek korszerű esővíz-elvezető csatornát. Erre nettó 1 milliárd 50 millió forint uniós támogatást fordított az önkormányzat. Ezt saját forrásból 138 millió forinttal egészítette ki. A Szegedi Csatornamű Társulat is hozzájárult a fejlesztéshez 84 millió forinttal.

A projektben szereplő városrészekben található utcákban megvalósult burkolt csapadékvíz-elvezető árkok építése, amelyek nagyobb vízelvezetési kapacitással rendelkeznek, mint a földmedrű árok. Ezenkívül fejlesztették a Bánomkerti csapadékvíz-főgyűjtő csatornát és a marostői területen egy 3 szivattyúállásos átemelőt építettek, amellyel fokozatosan át lehet emelni a csapadékvizet, hogy gond nélkül eljuthasson az azt befogadó Holt-Marosba. Az utcákban a csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítésével a területen keletkező csapadék és belvizek biztonságosan és hosszú távon elvezethetők a befogadóba.

A fejlesztés helyszínei és főbb adatai:

Újszegeden 7 utcában (Borostyán, Asztalos, Radnóti Miklós, Haladás, Babits Mihály, Krúdy Gyula és Wallisch Kálmán utca) összesen 4295,9 méter hosszon építettek csapadékvíz-elvezető rendszert, 39 víznyelőrácsos aknával és 34 tisztítóaknával.

Újszegeden a Marostői területen 9 utcát érintett a fejlesztés (Aranka, Borbála, Dorottya, Gizella, Ildikó, Izabella, Klára, Melinda, Orsolya utca), továbbá megvalósult a Kürü sori árok mederburkolása a Katalin utca és a Fő fasor közötti szakaszon. Továbbá megépült a Pinty utcában a 3 szivattyúállásos átemelő is. Összesen 5028,7 méter hosszon építettek csapadékvíz-elvezető rendszert, 121 víznyelőrácsos aknával és 93 tisztítóaknával.

Kiskundorozsmán, a Bánomkerti öblözetben 9 utcában (Széchenyi István, Zalán, Kút, Nap, Széna, Ballada, Palóc, Majális, Rigómező utca) összesen 5312,5 méter hosszon építettek csapadékvíz-elvezető rendszert 31 víznyelőrácsos és 9 tisztítóaknával.

A projekt része volt a dorozsmai Bánomkerti csapadékvíz-főgyűjtő csatorna rekonstrukciója és kapacitásának növelése a Negyvennyolcas és a Basahíd utca között. Itt összesen 1568 méter hosszon épült csapadékvíz-elvezetés, átépítettek 12 tisztítóaknát, és létrehoztak 18 újat.

Összesen tehát több mint 16 kilométer (16 205,1 méter) hosszon épült korszerű csapadékvíz-elvezető rendszer.

A megvalósuló fejlesztések eredményeként az érintett területek lakóinak életkörülményei javulni fognak. A kiépülő csatornarendszer hosszú távú megoldást jelenthet a belvízproblémákra, valamint a hirtelen, nagy mennyiségben lezúduló csapadék is könnyebben elfolyik a területről, és nem okoz nagy károkat. A fejlesztés közvetlenül mintegy 800 család ingatlanvagyonát védi meg. A kapacitásbővítésnek köszönhetően a jövőben lehetőség nyílik olyan utcák bevonására is, ahol jelenleg nincs csatornarendszer. A projektben 262 db fa telepítésére, 3068 db cserje ültetésére került sor és nagyjából 8 ezer négyzetméteren tisztították meg a területet.

A kivitelezést a közbeszerzési eljáráson nyertes cégek végezték el: az újszegedi utcákban és Kiskundorozsmán a Bánomkerti csapadékvíz főgyűjtő csatornánál a Délút Építő és Bányászati Kft., a kiskundorozsmai utcákban a szegedi Norbo-Ép Kft.

Az esővíz-elvezető csatornák építése ezeket az utcákat és ingatlanokat érintette:

Újszeged:

Borostyán utca 1–39., 2–38. szám
Asztalos utca 1/a–39., 2–52. szám
Radnóti Miklós utca 1–55., 2–48/b szám
Haladás utca 1–27., 2–8. szám
Babits Mihály utca 16. szám
Krúdy Gyula utca 3–17. szám
Wallisch Kálmán utca 2–36., 3–27/a szám
Fő fasor 114. szám
Diófa utca

 Kiskundorozsma, Bánomkerti öblözet:

Széchenyi István utca 10–56., 62–106., 67–93/b szám
Zalán utca 11–37., 6–36. szám
Kút utca 23–41., 8/a–22. szám
Nap utca 6–14. szám
Széna utca 1/b–14., 1/a–1/c szám
Ballada utca 2–10., 1–13. szám
Palóc utca 1–15., 2/a–20. szám
Majális utca 1–27., 2–30. szám
Rigómező utca 1–13., 2–12. szám

A Bánomkerti főgyűjtő csatorna kapacitásának növelése és rekonstrukciója a következő ingatlanokat érinti:

Kálmán köz 7. szám; Széksósi út 8. és 13. szám; Ingovány utca 15. és 17. szám; Csatorna utca 3–11. szám; 213/1 hrsz. 11. szám; Balajthy utca 12. szám; Láp utca 2–10. szám; Északi sor 1/b szám; Vándor utca 1/b, 1–47. szám; 392/1, 392/2, 393–397 hrsz.; Maty tér 1–13. és 2–6. szám; Negyvennyolcas utca 87. és 112. szám.

Marostői terület:

Aranka utca 1–47., 2–48. szám
Borbála utca 1–23. szám
Dorottya utca 1–25., 31–45., 2–30. szám
Gizella utca 1–27., 35–49., 2–28., 36–50. szám
Ildikó utca 1–27., 31–43., 2–30., 34–50. szám
Izabella utca 1–43., 2–46. szám
Klára utca 1–45., 2–46. szám
Melinda utca 2–12. szám
Orsolya utca 1–43., 2–46. szám

A fejlesztés műszaki adatai:

Marostői városrész:

3102,1 méter DN 300-as KD EXTRA csőből, 61,3 méter DN 400 KD-EXTRA csőből, 381,8 méter DN 500 KD-EXTRA csőből zárt csatorna, és 353,4 méter NA 300 KG-PVC víznyelő bekötés, valamint 804,7 méter U70/100-220 mederburkolattal ellátott nyílt csatorna épült, 121 db víznyelőrácsos aknával és 93 db tisztítóaknával. Továbbá épült egy 3 szivattyúállásos csapadékvíz-átemelő. A Kürü sori burkolt nyílt árok kapacitása: 1245,2 liter/sec. A csapadékvíz-átemelő műtárgy kapacitása: 1007 liter/sec. A csapadékvíz-elvezetés teljes hossza: 5028,7 méter.

Újszeged:

501,6 méter 30-as átmérőjű vasbeton csőből, 114,1 méter DN 200 KG-PVC csőből, 561,1 méter D 300 KG-PVC/KD-PP csőből, 127,2 méter DN 400 KG-PVC csőből zárt csatorna, 191,6 méter 50/100 folyóka, valamint 2180,8 méter U20/30-220, és 619,5 méter U30/40-220 mederburkolattal ellátott nyílt csatorna épült, 39 db víznyelőrácsos aknával és 34 db tisztítóaknával. A csapadékvíz-elvezetés teljes hossza: 4295,9 méter.

Kiskundorozsma, Bánomkerti öblözet

296,1 méter 40-es átmérőjű vasbeton csőből, 244,6 méter 30-as átmérőjű vasbeton csőből, 44,1 méter DN 400 KD-EXTRA csőből zárt csatorna, 30,8 méter DN 300 KD-EXTRA csőből zárt csatorna, 4218,6 méter U30/40-220 és 338,6 méter U15/20-220 mederburkolattal ellátott nyílt csatorna, valamint 139,7 méter 50/200 betonfolyóka épült, 31 db víznyelőrácsos aknával és 9 tisztítóaknával. A csapadékvíz-elvezetés teljes hossza: 5312,5 méter.

Kiskundorozsma, Bánomkerti csapadékvíz-főgyűjtő csatorna rekonstrukciója és kapacitásának növelése

Megvalósult összesen gravitációs rendszerű, 477 méter hosszú 80-as átmérőjű vasbeton cső bélelése (kitakarás nélküli technológiával); előre gyártott elemekből gravitációs rendszerű, 345 méter hosszú 120-as átmérőjű vasbetoncső; előre gyártott elemekből, gravitációs rendszerű, 112 méter hosszú 100-as átmérőjű vasbetoncső; 156,2 méter hosszú 80-as átmérőjű vasbeton áteresz, 33,7 méter hosszú 60-as átmérőjű vasbeton áteresz, és 444 méter 80/115 beton mederburkolattal ellátott nyílt csatorna, 12 db felújított és 18 db új tisztítóakna. A csapadékvíz-elvezetés teljes hossza: 1568 méter.Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés
SZEGED, BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS I. ÉS II. ÜTEM

22 UTCÁT CSATORNÁZTAK, DOROZSMÁN VÍZTÁROZÓ ÉPÜLT

 

Szeged 6 városrészében, 22 utcában épült csapadékvíz-elvezető csatorna, Kiskundorozsmán 48 ezer köbméteres víztározó létesült. Ennek köszönhetően a hirtelen lezúduló, jelentős mennyiségű csapadék könnyebben lefolyhat, nem okoz nagy károkat, a tározóban összegyűlt vizet pedig öntözésre lehet használni a szárazabb időszakokban. A csatornahálózatot és a víztározót 2019. szeptember 20-án adták át.

A TOP-6.3.3-15-SG1-2016-00001 Szeged, belterületi csapadékvíz-elvezetés I. és II. ütem elnevezésű projektre nettó 867 millió forintot biztosított az Európai Unió, ezt 33 millió forinttal egészítette ki a Szegedi Csatornamű Társulat.

A projekt keretében Szeged belterületén, kertvárosi lakóövezetekben összesen mintegy 12 kilométer csapadékvíz-elvezető csatorna épült. A beruházás 6 városrészt érintett: Újszeged (Verseny és Udvarhelyi utca), Kiskundorozsma (Bölcs, Rigómező utca), Szentmihály (Mikes Kelemen utca), Tápé (Szirom, Honfoglalás, Rév, Zágráb, Árnyas utca, Beregi és Újföld sor), Szőreg (Levendula, Tulipán, Tigris, Barázda utca), Új-Petőfitelep (Fenyves-lejtő, Bástya és Füge sor, Kürt, Délceg és Lant utca).

Kiskundorozsma területén épült meg a Bánomkerti víztározó, amelynek hasznos térfogata 48 233 köbméter. Ez alkalmas a csapadékvíz megtartására, amely olykor egyszerre nagy mennyiségben zúdul a városra. A tározóban összegyűlt víz segítséget nyújt az aszályok átvészeléséhez. Ez is azt a célt szolgálja, hogy Szeged felkészüljön a klímaváltozásra, a szélsőséges időjárási körülményekre.

A kivitelezést több cég végezte, mivel a közbeszerzést 4 részre bontva írták ki. Az 1. és 4. részajánlati kör esetében az Alapközmű Kft., Vízép Holding Kft., Albau-2001 Kft. közös ajánlata lett a befutó. A 2. részajánlati kör esetében a Hydroline-Bau Kft., míg a 3. részajánlati körben a SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. lett a közbeszerzés nyertese. A műszaki ellenőrzési feladatokat a teljes projektben a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. látta el.

A Szeged, belterületi csapadékvíz-elvezetés projekt városszerte a III. és IV. ütemmel folytatódik, erre nettó 1 milliárd 50 millió forint uniós támogatást nyert az önkormányzat.

 

A projekthez tartozó dokumentumok:

Szeged, belterületi csapadékvíz-elvezetés I-II. ütem

Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan

Információs kiadvány a projekt befejezéséről