Orvosi rendelők modernizálásaEurópai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés
GÁSPÁR ZOLTÁN UTCAI RENDELŐ

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017-ben elkezdte az orvosi rendelők felújítását: a Korondi utcai és a Budapesti körúti orvosi rendelő korszerűsítése még abban az évben elkészült, és 2018-ban átadták az új kiskundorozsmai egészségházat, 2019-ben pedig a védőnői szolgálat házát Tápén. A felújítás a Gáspár Zoltán utcában folytatódott: az üresen álló ingatlan három épületrészéből kettőt orvosi rendelővé alakítottak át. Ehhez az önkormányzat 300 millió forint európai uniós támogatást és 251 millió forint saját forrást használt fel. A TOP-6.6.1-16-SG1-2018-00003 kódszámú projekt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében valósult meg. A rendelőépületet 2020. június 11-én adták át.

A rendelőkben 4 felnőtt háziorvos, 2 gyermek háziorvos, 4 fogorvos és asszisztenseik, valamint 6 védőnő fogadja a betegeket, illetve a kismamákat. A háziorvosok és a fogorvosok a József Attila sugárút 98. szám alatti elavult épületből költöztek át, míg 2 gyermek háziorvos és 4 védőnő a Csongrádi sugárút 63. szám alatti épületből érkezett, valamint az Ortutay utcából további 2 védőnő kezdte meg tevékenységét az új intézményben.

A Gáspár Zoltán utca 7/C. szám alatt a mai kor igényeit kielégítő rendelőket alakítottak ki. Az előírásoknak megfelelően elkülönülnek a felnőtt, gyermek- és fogorvosi rendelők, valamint a védőnői szolgálat helyiségei. A Gáspár Zoltán utca felőli épületrész északi felében a felnőtt háziorvosi rendelők, déli felében a védőnői szolgálat kapott helyet. A háromból a középső épületrész északi felén a fogászati rendelők, déli felén a gyermekorvosi rendelők működnek. Minden egység külön-külön akadálymentesen közelíthető meg: a 4 akadálymentes rámpán és 5 akadálymentes bejáraton kívül 4 akadálymentes parkolót is kialakítottak. Az épületeken belül is lehet akadálymentesen közlekedni, és minden egységhez akadálymentes vizesblokk is tartozik. A vakok és gyengén látók részére tájékoztató táblákat helyeztek ki Braille-betűs feliratokkal, a hallássérültek részére pedig indukciós hurokerősítő készüléket telepítettek. A védőnői szolgálathoz külön babakocsi-tároló készült.

A fejlesztés része volt az épületek energetikai korszerűsítése és az ingatlan közlekedési feltételeinek biztosítása. Az energetikai korszerűsítés magában foglalta a homlokzatok és tetők kiegészítő hőszigetelését, a padló hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét, a fűtési és világítási rendszer átalakítását. Az épület a felhívásban előírt „DD – korszerűt megközelítő” energetikai kategóriájú lett. Az ingatlan közlekedési feltételeinek megteremtése egy új gépjármű- és egy új személybejárat létrehozásával, szilárd burkolatú gyalogos járdák építésével, kerékpártároló, 1 mentőbeálló és 37 gépkocsiparkoló (ebből 4 akadálymentes) kialakításával járt. Az udvaron 24 fát ültettek, és körülbelül 560 négyzetméternyi területen füvesítettek.

A kivitelezést a közbeszerzési eljárásában nyertes HPQ Plus Kft. végezte.

Az eszközbeszerzés során az érintett egészségügyi szolgáltatókkal együttműködve a szakmai minimumfeltételekhez való illeszkedés volt a fő szempont. Így a védőnői szolgálat fejlesztése esetében – illeszkedve a felhívásban előírt feltételekhez – a kötelező méhnyakszűréshez a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletnek megfelelő alapfelszereltség beszerzésére került sor. A háziorvosok és fogorvosok a mai kor követelményeinek megfelelő, telemedicinai adattovábbításra is alkalmas, új orvos-technológiai berendezésekhez jutottak, összesen bruttó 5,48 millió forint értékben. Az esztétikusan kialakított, tágas és napos várótermekbe új padokat, fogasokat, pólyázó asztalokat, a kiszolgáló egységekbe raktári polcokat és öltözőszekrényeket szereztek be bruttó 3,67 millió forint értékben.Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés
KORONDI UTCAI RENDELŐ

Az „Orvosi rendelő fejlesztési program Szegeden I. ütemben” három rendelő újul meg Szegeden, ezek közül elsőként a Korondi utcai rendelőintézet készült el, amelyet 2017. november 23-án adtak át a szegedieknek. A fejlesztésre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-6.6.1 kódszámú intézkedése 217,15 millió forintos európai uniós, vissza nem térítendő támogatást nyújtott, melyhez Szeged MJV Önkormányzata további, 6,88 millió forintot biztosított annak érdekében, hogy az infrastrukturális fejlesztés további elemekkel bővülhessen.

A Korondi utcai rendelő felújítása idén januárban kezdődött, és a mintegy 224 millió forintból megvalósuló projekt során az épület teljes külső és belső korszerűsítése megtörtént.

A fejlesztés eredményeként az egész rendelő külső hőszigetelést kapott, lecserélték az összes nyílászárót, és a lapostetőt is leszigetelték. Az épület belső elrendezése, a helyiségek elosztása is átalakult, csak a szerkezeti falakat és pilléreket hagyták meg. Újak a válaszfalak, nyílászárók és a burkolatok is. Új elrendezésben új helyiségek kerültek kialakításra, a Korondi utcai rendelőben így teljesen megújult gyermek és felnőtt háziorvosi rendelők, fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat helyiségei várják a szegedieket. Az épület gépészeti és elektromos hálózatát, valamint fűtési rendszerét is korszerűsítették. Felújították a vizesblokkokat, valamint akadálymentesítették az épületet. Akadálymentessé tették a bejáratot, a földszint és az emelet között új liftet építettek, amely betegágyon történő szállításra is alkalmas. Minden szinten elérhető akadálymentes wc, és burkolatba épített vezetősávok segítik a közlekedést. Nemcsak az épület újult meg, hanem a rendelőintézetben használt eszközöket is újakra cserélték, mert már technológiailag elavultak voltak, így most új, korszerű eszközök is hozzájárulnak a betegek magas szintű ellátásához.

A rendelő korszerűsítése komplex alapellátási kereteket teremtett az ott dolgozó orvosok és védőnők munkájához. A szintén a Településfejlesztési Operatív Program keretében, európai uniós támogatás segítségével felújított Budapest körúti orvosi rendelő átadása a tervek szerint decemberben várható, a kiskundorozsmai rendelő átadása pedig előreláthatólag jövő tavasszal.Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés
KISKUNDOROZSMAI RENDELŐ

A 2017 decemberében átadott Budapesti körúti orvosi rendelő után, 2018. augusztus 29-én adták át a szegedieknek az új orvosi rendelőt Kiskundorozsmán. A korszerűsítés 2017 tavaszán kezdődött a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, melynek TOP-6.6.1-15 kódszámú intézkedése 213,784 millió forintos európai uniós, vissza nem térítendő támogatást nyújtott a fejlesztésre, melyhez Szeged MJV Önkormányzata további, 68,715 millió forint saját forrást biztosított.

A szegedi orvosi rendelők energetikai és infrastrukturális korszerűsítése 2017 januárjában kezdődött meg. A Korondi utcai rendelő 2017 novemberében, a Budapesti körúti orvosi rendelő 2017 decemberében, ma pedig az új kiskundorozsmai rendelő került átadásra. A kivitelezést lebonyolító Miksi Bau Kft. 330 nap alatt, határidőben teljesítette a munkálatokat.

Az új orvosi rendelő a régi piactér melletti üres önkormányzati területen került kialakításra. Az épület mind funkcionálisan, mind építészetileg megfelel a mai kor követelményeinek, ezáltal korszerű és hosszútávon fenntartható. A kivitelezés során a legújabb technológiával készült nyílászárók, hőszigetelés, szerkezeti falak, belső burkolatok gépészeti berendezések és energiatakarékos elektromos rendszerek és informatikai hálózat került beépítésre. Az új orvosi rendelő két épületrészből áll. Az első szárnyban a gyermekorvosok és a védőnők, a második szárnyban pedig a felnőtt háziorvosok valamint a fogorvosok kerültek elhelyezésre. A páciensek részére kialakított, új várótermi bútorokkal berendezett várótermek világosak és tágasak. Az esztétikusan kialakított rendelő helyiségek a korszerű betegellátás érdekében a projekt keretében 3,9 millió forint értékben beszerzésre került új orvos-technológiai eszközökkel felszereltek. A betegek számára biciklitároló és gépjárműparkoló is kialakításra került, amely a könnyebb megközelítést biztosítja. A projekt keretében teljes körű akadálymentesítés valósult meg, azaz mozgáskorlátozott parkoló, akadálymentes rámpa, belső mozgáskorlátozott mellékhelyiség, a gyengénlátók részére taktilis vezetősávokat alakítottak ki, a hallássérültek részére pedig indukciós hurkot szereltek fel, ami a könnyebb beszédértést segíti.

Az épület közvetlen környezetében parkosított, füves részeket alakítottak ki.

Az új rendelőintézet az ott dolgozó orvosok, és védőnők munkájához megteremtette a megfelelő és szükséges feltételeket. A mai naptól teljesen új, modern, korszerű körülmények között tudják fogadni a körzet lakosait.Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés
HONFOGLALÁS UTCAI RENDELŐ

A 2018 nyarán átadott új kiskundorozsmai orvosi rendelő után 2019. március 25-én adták át a szegedieknek a védőnői szolgálat új épületét Tápén. A korszerűsítés 2018 szeptemberében kezdődött a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, melynek TOP-6.6.1 kódszámú intézkedése 25.712.496,- forintos európai uniós, vissza nem térítendő támogatást nyújtott a fejlesztésre. Ehhez Szeged MJV Önkormányzata további bruttó 9,2 millió forint saját forrást biztosított.

A szegedi orvosi rendelők energetikai és infrastrukturális korszerűsítése 2017 januárjában kezdődött meg. A Korondi utcai rendelő 2017 novemberében, a Budapesti körúti orvosi rendelő 2017 decemberében, az új kiskundorozsmai egészségház 2018 nyarán került átadásra. Épül a Gáspár Zoltán utcai új rendelő, 2019. március 25-én pedig átadásra került a védőnői szolgálat új háza Tápén. A kivitelezésre kiírt közbeszerzési pályázatot a Bertók és Társa Kft. nyerte el.

A Honfoglalás utca 73. sz. alatti ingatlanon korábban két épület állt. A használaton kívüli melléképületet átalakítással, kismértékű bővítéssel alkalmassá lehetett tenni védőnői szolgálat kialakítására. Az átalakítással, illetve felújítással érintett téglaépítésű melléképület korábban garázs és tároló volt nyitott előtérrel. Javították a tetőt, hőszigetelték a homlokzati falat és a födémet, cserélték a nyílászárókat, kiépítették a fűtés-, víz-, használati melegvíz- és szennyvízrendszert, új burkolatokat készítettek, rendezték az udvart, valamint parkolókat – köztük egy akadálymentes parkolót – alakítottak ki.

Az átalakítás és bővítés során védőnői szakszolgálat került kialakításra, ahol a feladatellátáshoz szükséges helyiségekben 2 védőnő elhelyezése biztosítható. A hozzáépített részben tárolókat, illetve egy üvegezett homlokzatú előteret alakítottak ki, ahol lehetőség nyílik a terhesgondozásra érkező édesanyák babakocsijának tárolására is. A meglévő épületrész átalakításával egy várótermi rész, egy akadálymentes mosdó, egy védőnői szoba, egy munkaszoba, valamint személyzeti mosdó került elhelyezésre.

A felújítás során megvalósításra került egy akadálymentesített bejárat, akadálymentes mosdó, vakok és gyengénlátók számára kitapintható Braille-feliratok, hallássérültek számára indukciós rendszer.

A projekt keretében bruttó 472.736,- Ft értékben kerültek beszerzésre modern eszközök és berendezések a környékben élő kisgyermekes családok lehető legkorszerűbb ellátásának érdekében.Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés
BUDAPESTI KÖRÚTI RENDELŐ

A 2017 novemberében átadott Korondi utcai orvosi rendelő után, 2017. december 18-án a felújított Budapesti körúti rendelőt adták át a szegedieknek. A korszerűsítés márciusban kezdődött a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, melynek TOP-6.6.1-15 kódszámú intézkedése 151,92 millió forintos európai uniós, vissza nem térítendő támogatást nyújtott a fejlesztésre. Ehhez Szeged MJV Önkormányzata további, 94,35 millió forintot biztosított annak érdekében, hogy az infrastrukturális fejlesztés további elemekkel bővülhessen.

A szegedi orvosi rendelők energetikai, infrastrukturális korszerűsítése 2017 januárjában kezdődött, és folyamatosan zajlik több városrészben. Elsőként a Korondi utcai rendelő készült el novemberben, december 18-án pedig a Budapesti körúti orvosi rendelő került átadásra.

A komplex felújítás keretében hőszigetelést kapott az orvosi rendelő és a vele egy épületben található gyógyszertár homlokzatának teljes felülete, új nyílászárókat szereltek fel, átépült a tetőszerkezet hő- és vízszigetelése. Az orvosi rendelőben megújultak a belső terek burkolatai, korszerűsítették a fűtési rendszert és a vizesblokkokat, valamint a teljes elektromos hálózatot is cserélték. A rendelőépületben belső válaszfalak áthelyezésére került sor és a helyiségek felosztását is racionalizálták. Mivel az akadálymentesség korábban nem volt teljes körűen biztosítva, ennek teljessé tétele érdekében az épület déli részében betegágyat is befogadó személyfelvonót építettek ki. Ezen felül akadálymentes bejárat és mosdó is kialakításra került. A rendelőintézetben folyó munkához az orvosi felszerelések megújítására is lehetőség volt, ezért a zavartalan ellátás érdekében új orvos-technológiai és ápolási eszközöket szereztek be 3,29 millió forint értékben.

A rendelőintézet modernizációja az ott dolgozó orvosok, és védőnők munkájához megteremti a megfelelő és szükséges feltételeket. A mai naptól teljesen megújult körülmények között fogadják a rendelőbe érkező betegeket.