Iskolák korszerűsítéseEurópai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés
JERNEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

MEGÚJULT A JERNEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Már a hetedik szegedi iskolát újította fel az önkormányzat 2018 óta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban. A kiskundorozsmai Jerney János Általános Iskolát európai uniós és önkormányzati forrásból korszerűsítették.

A háromszintes, 1974-ben átadott épület felújítására bruttó 282 millió forintot (267 millió forint európai uniós támogatást és 15 millió forint saját forrást) fordított az önkormányzat a Jerney János Általános Iskola energetikai korszerűsítése című, TOP-6.5.1-15-SG1-2016-00010 kódszámú projektben.

A beruházás során kicserélték a külső fa és fém nyílászárókat, helyettük műanyag, illetve alumínium szerkezetű, hőszigetelt nyílászárókat építettek be. A homlokzatot hőszigeteléssel látták el. A lapostetőn hő- és vízszigetelést végeztek. A tetőre napelemek kerültek, így ezután az iskola üzemeltetéséhez megújuló energiát is felhasználnak. A napelemek várhatóan fedezni fogják az intézmény teljes éves áramszükségletét.

Az épületen belül kicserélték a fűtéscsöveket és a radiátorokat, a helyiségeket pedig kifestették. Megújult a padlóburkolat egy része, és taktilis vezetősávot építettek ki a vakok és gyengénlátók számára.

Az akadálymentesítés részeként az iskola udvarán parkolóhelyet hoztak létre a mozgássérültek számára, a főbejáratnál rámpát építettek, bent pedig akadálymentes mosdót alakítottak ki. Az udvaron járdákat építettek újjá, és vakvezető sávokat hoztak létre.

2020 augusztus végén kezdődött el az intézmény fejlesztése és 2021 tavaszára be is fejeződött. A Jerney iskola felújítása tanítás mellett történt, 235 diák kezdte meg az új tanévet. A kivitelezési munkálatok idején kiemelt figyelmet fordítottak az oda járó gyermekek egészségén ek, testi épségének megóvására. A korszerűsítést a közbeszerzési eljárásban nyertes Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt. végezte.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban 2018 óta megújult a Bonifert Domonkos, a Tabán, a Tarjáni Kéttannyelvű és a Weöres Sándor Általános Iskola, a Petőfi Sándor Általános Iskola Bálint Sándor Tagiskolája, valamint a Vörösmarty Mihály és a Jerney János Általános Iskola. Ezekre az önkormányzat összesen bruttó 3 milliárd 94 millió forintot fordított (ebből 2 milliárd 566 millió forint uniós támogatás, 528 millió forint saját forrás).Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés
VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

MEGÚJULT A VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Megújult épületben kezdődött el a 2020/2021-es tanév az újszegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában. Ez már a hatodik szegedi iskola, amely 2018 óta megújult a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban. Az iskolákat annak ellenére újítja fel az önkormányzat, hogy azok fenntartása 2013 óta állami feladat. A Vörösmarty energetikai korszerűsítésére 310 millió forint európai uniós és 252 millió forint saját forrást, vagyis összesen 562 millió forintot használt fel az önkormányzat.

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítése című, TOP-6.5.1-15-SG1-2016-00007 azonosító számú projekt keretében elvégzett beruházás eredményeként az iskola szebb és modernebb lett, az üzemeltetésére pedig kevesebbet kell költeni. A felújítás során a külső nyílászárókat modern, hőszigetelt ajtókra, ablakokra cserélték. A homlokzat hőszigetelést és új színezést kapott. A lapos tetőn hő- és vízszigetelést végeztek. A tetőre napelemek kerültek, így az iskola üzemeltetéséhez megújuló energiát is felhasználnak. Az iskola villámvédelmi rendszere is megújult.

Korszerűsítették az iskola fűtési rendszerét: a hőközpontba két új gázkazánt építettek be, és kicserélték a radiátorokat az épületben. A tantermeket, a folyosókat és a többi helyiséget kifestették.

Az épületben akadálymentes illemhelyet és mosdót alakítottak ki. Ezenkívül az akadálymentesítés részeként a vakokat és gyengénlátókat taktilis burkolati jelek és Braille-írásos információs tábla segíti a tájékozódásban.

A felújítást a közbeszerzési eljárásban nyertes Dél-Konstrukt Zrt. végezte.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban 2018 óta megújult a Bonifert Domonkos, a Tabán, a Tarjáni Kéttannyelvű és a Weöres Sándor Általános Iskola, a Petőfi Sándor Általános Iskola Bálint Sándor Tagiskolája, valamint a Vörösmarty Mihály Általános Iskola. Ezekre az önkormányzat összesen bruttó 2 milliárd 778 millió forintot fordított (ebből 1 milliárd 860 millió forint uniós támogatás, 918 millió forint saját forrás).Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés
PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁLINT SÁNDOR TELEPHELYE

MEGÚJULT A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁLINT SÁNDOR TAGISKOLÁJA

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban felújították a Petőfi Sándor Általános Iskola Bálint Sándor Tagiskoláját. 2019. szeptember 1-jén már a megújult épületben kezdték a tanévet a diákok és a pedagógusok.

A projekt hosszú távú célja az alapvetően oktatási célú épületinfrastruktúra korszerűsítése, energiahatékonyságának javítása, illetve a megfelelő színvonalú oktatási környezet megteremtése, ezzel párhuzamosan az energiaköltségek csökkentése volt. A fejlesztés eredményeként az energia egy része ezután megújuló forrásból származik, és kevesebb üvegházhatású gáz kerül a levegőbe, tisztábbá, egészségesebbé válik a környezet.

A Petőfi Sándor Általános Iskola Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése című, TOP-6.5.1-15-SG1-2016-00011 kódszámú projektben 310 millió forint európai uniós támogatást használt fel az intézmény fejlesztésére a szegedi önkormányzat, amely saját forrásból 51,5 millió forinttal járult hozzá a beruházáshoz.

A Bálint Sándor tagiskola felújítása során hőszigetelés és új vakolat került a külső falakra. A főépület padlástere is hőszigetelést kapott, úgy, hogy járófelület kialakításával hasznosítható maradt ez a tér. Modern, hőszigetelt nyílászárókra cserélték a homlokzati ajtókat, ablakokat. Elvégezték a főépület és a tornateremhez tartozó épületrész főfalainak utólagos alászigetelését. Korszerűsítették a több évtizedes épületgépészeti berendezéseket. Az épületek új villámvédelmet kaptak, a tetőn pedig 68 napelemtáblát helyeztek el, így az iskola üzemeltetéséhez megújuló energiát is felhasználnak.

A beruházás során felújították a padlóburkolatot a főépület egyes helyiségeiben, a falak pedig tisztasági festést kaptak. A mozgáskorlátozottakra is gondoltak: rámpát építettek a főbejárathoz, illetve akadálymentes illemhelyet és mosdót alakítottak ki.

A felújítást a közbeszerzési eljárásban nyertes Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt. végezte.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban 2018 óta hat szegedi általános iskola – a Bonifert Domonkos, a Tabán, a Tarjáni Kéttannyelvű, a Weöres Sándor, a Vörösmarty valamint a Bálint Sándor – újult meg összesen bruttó 2 milliárd 778 millió forintból – ebből 1 milliárd 860 millió forint származott uniós támogatásból, 918 millió forint pedig önkormányzati forrásból. Az iskolafejlesztési program Dorozsmán folytatódik, ahol 2020 augusztus végén elkezdődött a Jerney János Általános Iskola felújítása.Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés
BONIFERT DOMONKOS ISKOLA

MEGÚJULT A BONIFERT DOMONKOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Szeged MJV Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-6.5.1 -15 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra sikeres támogatási kérelmet nyújtott be, ennek eredményeként bruttó 310 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Bonifert Domonkos Általános Iskola felújítására. Az önkormányzat további bruttó 188 millió forinttal egészítette ki a támogatási összeget. Így összesen bruttó 498 millió forintból valósult meg az intézmény energetikai korszerűsítése. A kész iskolát 2019. június 18-án adták át.

Az önkormányzat felújítási törekvése az volt, hogy az iskola épülete mind műszakilag, mind energetikailag olyan létesítménnyé válhasson, amely gazdaságosan üzemeltethető, illetve illeszkedni tud a mai kor színvonalához.

A Bonifert Domonkos Általános Iskola Szeged Makkosháza városrészében található. Az épület egy háromszintes tantermi szárnyból, egy kétszintes tornatermi szárnyból, valamint egy egyszintes bővítményből áll, hasznos alapterülete 4342 négyzetméter. A beruházás során kisebb épületszerkezeti változtatások történtek, fő hangsúlyt a homlokzat és a lapostető hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, az akadálymentes megközelíthetőség és a napelem telepítése kapott.

Az épület lapos tetejének hőszigetelését új, 20-25 centiméter vastag EPS hőszigeteléssel javították, valamint teljes felületen kétrétegű, csapadékvíz elleni szigetelés készült, továbbá megújult a teljes csapadékvíz-elvezetési rendszer. A lapostetővel egyidejűleg a gépészeti kivezetéseket is felújították. A homlokzati hőszigetelést átlagosan 16 centiméter expandált polisztirol, tűzszakaszolásnál 16 centiméter kőzetgyapot hőszigeteléssel látták el. A homlokzati szín kiválasztása a városi főépítész iránymutatását figyelembe véve történt.

Az energiamegtartás érdekében a homlokzati ablakokat és bejárati ajtókat szakaszosan kibontották, helyettük modern nyílászárókat építettek be. Megtörtént a több évtizedes épületgépészeti berendezések korszerűsítése és az elektromos hálózat felújítása is. Az intézmény új villámvédelmet kapott, továbbá kicserélték a régi világítótesteket korszerű LED világításokra. Felújították az iskola barakképületét is, a régi szerkezet bontása után új hőszigetelő szendvicspanel felhasználásával.

Az energetikai korszerűsítésen felül a tantermek, folyosók, belső helyiségek tisztasági, megújító festést kaptak. Az akadálymentes megközelíthetőséget az épület főbejárata felől, egy új mozgáskorlátozott rámpa kiépítésével biztosították. Új akadálymentes illemhelyet és mosdót is kialakítottak a meglévő vizesblokkok átépítésével.

A projekt keretén belül az intézményre 54 darab napelemet szereltek összesen 39,9 kW teljesítményben, amely részben fedezni fogja az épület összes energiaigényét.

A kivitelezésre kiírt nyílt közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő a FEHÉRÉP Kft. lett, amely ennek megfelelően a kivitelezés teljes körű ellátását elvégezte. A műszaki ellenőrzési feladatokat az Integrated Engineering Solutions Szolgáltató Kft. látta el.Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés
TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BEFEJEZŐDÖTT A TABÁN ISKOLA FELÚJÍTÁSA

Szeged MJV Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-6.5.1 -15 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra sikeres támogatási kérelmet nyújtott be, ennek eredményeként bruttó 310 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Tabán Általános Iskola felújítására. Az önkormányzat további bruttó 117 millió forinttal egészítette ki a támogatási összeget. Így összesen bruttó 427 millió forintból valósult meg az intézmény energetikai korszerűsítése. A kész iskolát 2019. április 15-én adták át.

Az önkormányzat felújítási törekvése az volt, hogy az iskola épülete mind műszakilag, mind energetikailag olyan létesítménnyé válhasson, amely gazdaságosan üzemeltethető, illetve illeszkedni tud a mai kor színvonalához.

A Tabán Általános Iskola Szeged Felsőváros városrészében található. Az épület egy háromszintes tantermi szárnyból és egy részben kétszintes tornatermi szárnyból áll, hasznos alapterülete 3962 négyzetméter. A beruházás során kisebb épületszerkezeti változtatások történtek, fő hangsúlyt a homlokzat és a lapostető hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, az akadálymentes megközelíthetőség és napelem telepítése kapott.

Az épület lapos tetejének hőszigetelését új, 20-25 centiméter vastag EPS hőszigeteléssel javították, valamint a teljes felületen kétrétegű, csapadékvíz elleni szigetelés készült, továbbá megújult a teljes csapadékvíz-elvezetési rendszer. A lapostetővel egyidejűleg a gépészeti kivezetéseket is felújították.

A homlokzati hőszigetelést átlagosan 16 centiméter expandált polisztirol, tűzszakaszolásnál 16 centiméter kőzetgyapot hőszigeteléssel látták el. A homlokzati szín kiválasztása a városi főépítész iránymutatását figyelembe véve történt. Az energiamegtartás érdekében a homlokzati ablakokat és a bejárati ajtókat szakaszosan kibontották, helyettük modern nyílászárókat építettek be. Megtörtént a több évtizedes épületgépészeti berendezések korszerűsítése és az elektromos hálózat felújítása is. Az intézmény új villámvédelmet kapott, továbbá kicserélték a régi világítótesteket korszerű LED világításokra.

Az energetikai korszerűsítésen felül a tantermek, folyosók, belső helysiégek tisztasági, megújító festést kaptak. Az akadálymentes megközelíthetőséget az épület főbejárata felől, új mozgáskorlátozott rámpa kiépítésével biztosították. Új akadálymentes illemhelyet és mosdót is kialakítottak a meglévő vizesblokkok átépítésével. A projekt keretén belül az intézményre 54 darab napelemet szereltek összesen 39,9 kW teljesítményben, amely részben fedezni fogja az épület összes energia igényét.

A kivitelezésre kiírt nyílt közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő a FEHÉRÉP Kft. lett, amely ennek megfelelően a kivitelezés teljes körű ellátását elvégezte. A műszaki ellenőrzési feladatokat az Integrated Engineering Solutions Szolgáltató Kft. látta el. A tervek szerint 2019. év folyamán a Petőfi Sándor Általános Iskola Bálint Sándor telephely és a Vörösmarty Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítésére is sor kerül.Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés
TARJÁNI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

MEGÚJULT A TARJÁNI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

Szeged MJV Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-6.5.1 -15 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra sikeres támogatási kérelmet nyújtott be, amelynek eredményeként bruttó 310 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola korszerűsítésére. Az önkormányzat további bruttó 172 millió forinttal egészítette ki a támogatási összeget. Így az önkormányzat összesen bruttó 482 millió forintból valósította meg az intézmény energetikai korszerűsítését. A kész iskolát 2019. április 10-én adták át.

A beruházás során kisebb épületszerkezeti változtatások történtek, fő hangsúlyt a homlokzat és a lapostető hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, az akadálymentes megközelíthetőség és a napelem telepítése kapott.

A projekt keretében felújított Tarjáni Kéttanyelvű Általános Iskola Szeged Tarján városrészében található. Az iskolaépület egy kétszintes fő rendeltetési egységből és az ehhez kapcsolódó tornatermi, konyhai-gazdasági, illetve a tanári szobákat és további tantermeket befogadó egyszintes épületszárnyakból áll. A hasznos alapterület 4098 négyzetméter. Az önkormányzat felújítási törekvése az volt, hogy az iskola épülete mind műszakilag, mind energetikailag olyan létesítménnyé válhasson, amely gazdaságosan üzemeltethető, illetve illeszkedni tudjon a mai kor színvonalához.

A homlokzati hőszigetelést átlagosan 16 centiméter expandált polisztirol, tűzszakaszolásnál 16 centiméter kőzetgyapot hőszigeteléssel látták el. A homlokzati szín kiválasztása a városi főépítész iránymutatását figyelembe véve történt. Az energiamegtartás érdekében a homlokzati ablakokat és bejárati ajtókat szakaszosan kibontották, helyettük modern nyílászárókat építettek be. Megtörtént a több évtizedes épületgépészeti berendezések korszerűsítése és az elektromos hálózat felújítása is. Az intézmény új villámvédelmet kapott, továbbá kicserélték a régi világítótesteket korszerű LED világításokra. Az energetikai korszerűsítésen felül esztétikai felújítás is történt az iskola belső részeiben: a tantermek, folyosók, belső helyiségek tisztasági, megújító festést kaptak.

Az akadálymentes megközelíthetőséget az épület főbejárata felől, új mozgáskorlátozott rámpa kiépítésével biztosították. Új akadálymentes illemhelyet és mosdót is kialakítottak a meglévő vizesblokkok átépítésével. A projekt keretén belül az intézményre 54 darab napelemet szereltek összesen 39,9 kW teljesítményben, amely részben fedezni fogja az épület összes energiaigényét.

A kivitelezésre kiírt nyílt közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő a Dél-Konstrukt Zrt. lett, amely ennek megfelelően a kivitelezés teljes körű ellátását elvégezte. A műszaki ellenőrzési feladatokat a Vázterv Mérnöki iroda Építőipari, Tervezési, Kivitelezési és Szolgáltató Kft. látta el.Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés
WEÖRES SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

MEGÚJULT A WEÖRES SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

Szeged MJV Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-6.5.1 -15 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra sikeres támogatási kérelmet nyújtott be, amelynek eredményeként bruttó 310 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Weöres Sándor Általános Iskola korszerűsítésére. Az önkormányzat további bruttó 137 millió forinttal egészítette ki a támogatási összeget. Így az önkormányzat összesen bruttó 447 millió forintból valósította meg az intézmény energetikai korszerűsítését. A kész iskolát 2019. április 10-én adták át.

A beruházás során kisebb épületszerkezeti változtatások történtek, fő hangsúlyt a homlokzat és a lapostető hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, az akadálymentes megközelíthetőség és a napelem telepítése kapott.

A projekt keretében felújított Weöres Sándor Általános Iskola Szeged Tarján városrészében található. Az épület egy háromszintes tantermi szárnyból és egy részben kétszintes tornatermi szárnyból áll. Hasznos alapterülete 4400 négyzetméter. Az önkormányzat felújítási törekvése az volt, hogy az iskola épülete mind műszakilag, mind energetikailag olyan létesítménnyé válhasson, amely gazdaságosan üzemeltethető, illetve illeszkedni tudjon a mai kor színvonalához.

A homlokzati hőszigetelést átlagosan 16 centiméter expandált polisztirol, tűzszakaszolásnál 16 centiméter kőzetgyapot hőszigeteléssel látták el. A homlokzati szín kiválasztása a városi főépítész iránymutatását figyelembe véve történt. Az energiamegtartás érdekében a homlokzati ablakokat és a bejárati ajtókat szakaszosan kibontották, helyettük modern nyílászárókat építettek be. Megtörtént a több évtizedes épületgépészeti berendezések korszerűsítése és az elektromos hálózat felújítása is. Az intézmény új villámvédelmet kapott, továbbá kicserélték a régi világítótesteket korszerű LED világításokra.

Az energetikai korszerűsítésen felül esztétikai felújítás is történt az iskola belső részeiben: a tantermek, folyosók, belső helyiségek tisztasági, megújító festést kaptak. Az akadálymentes megközelíthetőséget az épület főbejárata felől, új mozgáskorlátozott rámpa kiépítésével biztosították. Új akadálymentes illemhelyet és mosdót is kialakítottak a meglévő vizesblokkok átépítésével. A projekt keretén belül az intézményre 54 darab napelemet szereltek összesen 39,9 kW teljesítményben, amely részben fedezni fogja az épület összes energiaigényét.

A kivitelezésre kiírt nyílt közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő a Dél-Konstrukt Zrt. lett, amely ennek megfelelően a kivitelezés teljes körű ellátását elvégezte. A műszaki ellenőrzési feladatokat az Integrated Engineering Solutions Szolgáltató Kft. látta el.