Belterületi gazdasági utak korszerűsítéseEurópai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés
BELTERÜLETI GAZDASÁGI UTAK KORSZERŰSÍTÉSE

BELTERÜLETI GAZDASÁGI UTAK ÚJULTAK MEG

Szeged város önkormányzata a „Szeged, belterületi gazdasági utak korszerűsítése” című, TOP-6.1.5-16-SG1-2018-00002 azonosítószámú projekt keretében bruttó 1 milliárd 230 millió forint összegű európai uniós támogatást kapott belterületi gazdasági utak fejlesztésére, amelyhez további bruttó 61 millió forint saját forrást biztosított. Az önkormányzat ebben a projektben másfél év alatt három helyszínen épített és újított fel utakat, járdákat, kerékpáros létesítményeket.

  1. Jelzőlámpás csomópont kialakítása a Dorozsmai út és Kollégiumi út, illetve a Házgyári út kereszteződésében, a Házgyári út korszerűsítése és kiépítése

A Dorozsmai út – Kollégiumi út – Házgyári úti csomópont korszerűsítése során a csomópontban forgalomirányító jelzőlámparendszert telepítettek, az aszfaltkopóréteget 125 méter hosszan cserélték. A Dorozsmai úton meglévő autóbusz-megállóhelyek átépültek bazaltbeton burkolattal és akadálymentesített peronokkal, fedett utasvárókkal. A Dorozsmai csomópont 4,5 méter széles gyalogosátvezetésének folytatásaként új gyalogos átjáró épült ki a vasúti iparvágányokon át, a Házgyári úton a rossz állapotú vasúti átjárót felújították. A csomópontban kerékpáros kapcsolatot alakítottak ki és kerékpártámaszokat telepítettek, valamint a közvilágítást is korszerűsítették.

A Házgyári úton (a Dorozsmai út és Budapesti út között) a meglévő betonburkolatú utakat aszfaltozták 257 méteren. Emellett a Házgyári út korábbi földútját is aszfaltburkolattal látták el 338 méter hosszan 6 méter szélesen és kiépült a közvilágítás is. A meglévő járdákat 131 négyzetméteren aszfaltozták, a hiányzó járdaszakaszt kiépítették 386 méter hosszan és 1,5 méter szélességben. Kerékpáros infrastruktúra (kerékpáros nyom, kerékpártámaszok) és kapcsolat létesült a Kollégiumi, a Dorozsmai és a Budapesti úti kerékpárutak között.

  1. Vágány utca, Tűzoltó utca rekonstrukciója, Vásár utca, Cserje sor rekonstrukciója, kiépítése

A projekt másik területén egyszerre négy utcában korszerűsített a kivitelező. Szélesítették és aszfaltozták a Vágány utcát a Dorozsmai úttól 429 méter hosszan és 6 méter szélesen. A hiányzó járdaszakaszok itt is kiépültek 381 méter hosszan, 1,5 méter szélességben. A rossz állapotú vasúti átjárót helyreállították.

A Cserje soron (a Vágány utcától a Vásár utcáig) a meglévő, aszfaltburkolatú utat szélesítették és aszfaltozták 231 méter hosszan és 6 méter szélesen. A Cserje sor kiépítetlen szakaszán is aszfaltos út készült 186 méter hosszan és 6 méter szélesen. A hiányzó szakaszon kiépült a közvilágítás, a járdaszakaszok megépültek 386 méter hosszan, 1,5 méter szélesen.

A Vásár utcát (a Dorozsmai úttól a Napos útig) 488 méter hosszan és 6 méter szélesen újraaszfaltozták. Az utca kiépítetlen szakaszán, valamint a tönkrement útalapú részeken 274 méteren, 6 méter szélesen új aszfaltút épült ki. A hiányzó szakaszon kiépült a közvilágítás és a járda is elkészült 606 méter hosszan, 1,5 méter szélességben.

A Tűzoltó utcát (a Dorozsmai úttól a Vásár utcáig) újraaszfaltozták 342 méter hosszan és eredeti szélességben, azaz 6, 7, illetve 9 méteren. Az elhagyott vasúti átjárót elbontották. A meglévő járdákat újraaszfaltozták 153 négyzetméteren, a hiányzó járdaszakaszok is kiépültek összesen 330 méteren, 1,5 méter szélességben. Két autóbusz-megállóhely készült el bazaltbeton burkolattal, akadálymentesített peronnal és járdakapcsolattal.

Mindegyik helyszínen kerékpáros infrastruktúra (kerékpáros nyom és kerékpártámaszok), valamint kapcsolat létesült a Dorozsmai úti kerékpárúttal.

  1. A Városgazda utca korszerűsítése és építése (a Bajai úttól a Kereskedő közig)

A Városgazda utcát 378 méter hosszan és 7 méter szélesen újraaszfaltozták. A Kereskedő köz felőli, meglévő útszakaszt 153 méter hosszan szélesítették, illetve a földutas szakaszt kiépítették 6 méter szélesen és 181 méter hosszan. A Kereskedő köz csatlakozásánál lévő buszforduló átépült körfogalommá. A teljes szakaszon kiépült a közvilágítás, kerékpártámaszokat telepítettek és kerékpáros nyomokat festettek fel. A hiányzó járdák is elkészültek 677 méter hosszan, 1,5 méter szélesen.

A projektben összesen 3408 méteren út, 3044 méteren járda épült és újult meg, 3160 méteren kerékpáros létesítmény készült, 445 fát telepítettek.

A kivitelezési munkákat a jelzőlámpás csomópontnál és a Házgyári úton a Norbo-Ép Kft., a négy utcában: a Vágány, Tűzoltó, Vásár utcán és a Cserje soron a Strabag Építőipari Zrt., míg a Városgazda utca korszerűsítését a Colas Út Építőipari Zrt végezte el.

Kapcsolódó tartalmak