Belterületi gazdasági utak korszerűsítéseEurópai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés
BELTERÜLETI GAZDASÁGI UTAK KORSZERŰSÍTÉSE

BELTERÜLETI GAZDASÁGI UTAK ÚJULNAK MEG

Szeged város önkormányzata a „Szeged, belterületi gazdasági utak korszerűsítése” című, TOP-6.1.5-16-SG1-2018-00002 azonosítószámú projekt keretében bruttó 1 milliárd 230 millió forint összegű támogatást nyert el a belterületi gazdasági utak fejlesztésére, valamint kerékpárút kialakítására. Az önkormányzat további bruttó 97 millió forintot biztosít arra, hogy az infrastrukturális fejlesztés további elemekkel bővülhessen. A kivitelezést két részajánlati körben pályáztatta meg a város és előkészít egy harmadikat is.

  1. Jelzőlámpás csomópont kialakítása a Dorozsmai út és Kollégiumi út, illetve Házgyári út kereszteződésében, megújul a Házgyári út

A Dorozsmai út – Kollégiumi út – Házgyári úti csomópont korszerűsítése során a csomópontban forgalomirányító jelzőlámparendszert telepítenek, az aszfaltkopóréteget 125 méter hosszan cserélik. A Dorozsmai úton meglévő autóbusz-megállóhelyek átépülnek bazaltbeton burkolattal és akadálymentesített peronokkal, fedett utasvárókkal. A Dorozsmai csomópont 4,5 méter széles gyalogosátvezetésének folytatásaként új gyalogos átjáró épül ki a vasúti iparvágányokon át, a Házgyári úton a rossz állapotú vasúti átjárót pedig felújítják. A csomópontban kerékpáros kapcsolatot alakítanak ki és kerékpártámaszokat telepítenek, valamint a közvilágítást is korszerűsítik.

A Házgyári út (Dorozsmai út és Budapesti út között) korszerűsítése és építése során a meglévő betonburkolatú utakat aszfaltozzák 257 méteren. Emellett a Házgyári út jelenlegi földútját is megépítik aszfaltburkolattal 338 méter hosszan 6 méter szélesen és kiépül a közvilágítás is. A meglévő járdákat 131 négyzetméteren aszfaltozzák, a hiányzó járdaszakaszt kiépítik 386 m hosszon és 1,5 m szélességben. Kerékpáros infrastruktúra (kerékpáros nyom, kerékpártámaszok) és kapcsolat létesül a Kollégiumi, a Dorozsmai és a Budapesti úti kerékpárutak között.

A munkálatokat a szegedi Norbo-Ép Kft. végzi, a kivitelezés a tervek szerint 2022 első negyedév végére készül el, majd ezt követi a hivatalos forgalombahelyezési eljárás.

  1. Vágány utca, Tűzoltó utca rekonstrukciója, Vásár utca, Cserje sor rekonstrukciója, kiépítése

A kivitelezés során szélesítik és aszfaltozzák a Vágány utcát a Dorozsmai úttól 429 méter hosszan és 6 méter szélesen. A hiányzó járdaszakaszok itt is kiépülnek. A rossz állapotú vasúti átjárót helyreállítják.

A Cserje soron (a Vágány utcától a Vásár utcáig) a meglévő, aszfaltburkolatú utat szélesítik és aszfaltozzák 231 méter hosszan és 6 méter szélesen. A Cserje sor kiépítetlen szakaszán is aszfaltos út készül 186 méter hosszan és 6 méter szélesen. A hiányzó szakaszon kiépül a közvilágítás, a járdaszakaszok megépülnek.

A Vásár utcát (a Dorozsmai úttól a Napos útig) 488 méter hosszan és 6 méter szélesen újraaszfaltozzák. Az utca kiépítetlen szakaszán, valamint a tönkrement útalapú részeken új aszfaltút épül ki. A hiányzó szakaszon kiépül a közvilágítás és átépítik a rossz állapotú vasúti átjárót. A hiányzó járda is elkészül.

A Tűzoltó utcát (a Dorozsmai úttól a Vásár utcáig) újraaszfaltozzák 342 méter hosszan és eredeti szélességben, azaz 6, 7 vagy 9 méteren. Az elhagyott vasúti átjárót elbontják. A meglévő járdákat szélesítik és újraaszfaltozzák, illetve a hiányzó járdaszakaszok kiépülnek. Összesen 330 méter járdafelület épül vagy újul meg. A két meglévő, kiépítetlen autóbusz-megállóhely kiépül bazaltbeton burkolattal, akadálymentesített peronnal és járdakapcsolattal.

Mindegyik helyszínen kerékpáros infrastruktúra (kerékpáros nyom és kerékpártámaszok), valamint kapcsolat létesül a Dorozsmai úti kerékpárúttal.

A kivitelezési munkálatokat a Strabag Építőipari Zrt. nyerte el, a kivitelezés a tervek szerint 2022 első negyedév végére készül el, ezt követi a hivatalos forgalombahelyezési eljárás.

  1. A Városgazda utca korszerűsítése és építése (a Bajai úttól a Kereskedő közig)

Ennek kivitelezési munkálataira a közbeszerzési eljárás folyamatban van. A Városgazda utcát 376 méter hosszan és 7 méter szélesen újraaszfaltozzák majd. A Kereskedő köz felőli meglévő útszakaszt szélesítik, illetve a földutas szakaszt kiépítik. A Kereskedő köz csatlakozásánál lévő buszforduló átépül körfogalommá. A hiányzó szakaszon kiépül a közvilágítás, kerékpártámaszokat telepítenek. A hiányzó járdák is elkészülnek.

A Szeged, belterület gazdasági utak korszerűsítése projektben összesen 445 fát telepítenek.

Kapcsolódó tartalmak