Zöld város – BelvárosEurópai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés
ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA A BELVÁROSBAN

Azonosító szám: TOP-6.3.2-16-SG1-2017-00004

A Kedvezményezett neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Konzorciumi partner: Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.
A projekt címe: Zöld város kialakítása a Belvárosban
A szerződött támogatás összege: 850.000.000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Szeged MJV ITS-ben kijelölt akcióterülete a Korzó – Tisza városközpont nevet viseli. Az akcióterületen belül a jelen projekt szempontjából releváns beavatkozási területi egység a Stefánia, Móra park és Roosevelt tér által lefedett terület. Az igényfelmérésen, partnerségi egyeztetésen, tervezői előkészítésen alapuló projektjavaslat megvalósítása lényeges mértékű pozitív változást hoz a város egyik legkedveltebb közparkjában és játszóterén.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintő beavatkozások eredményeként új zöldterületek jönnek léte, a már meglévők megújulnak az élőhelyek és a biodiverzitás növelése érdekében, a városi aktív rekreáció infrastrukturális feltételei javulnak, bővülnek. A zöldfelületek megközelíthetősége, jobb elérhetősége érdekében gyalogos felületek rekonstrukciója, járdaépítés történik, a kerékpárosok számára kerékpártámaszok kerülnek kihelyezésre, a helyi identitás erősítését célozza a tanösvények kialakítása. A tervezői koncepció figyelembe vette a jelenlegi, örökségvédelem alatt álló épített és helyi védelem alatt álló természeti környezeti adottságait, a növényállomány adta lehetőségeket, az igényfelmérés során felmerülő igényeket, a tervezői felmérés és az üzemeltetői vélemények alapján kirajzolódó területhasználati korlátokat és problémákat. Ennek eredményeként 28 000 m2 új vagy megújított zöldterület, 13 000 m2 városi területen létrehozott vagy megújított nyitott tér jön létre az akcióterületen. Az integrált területfejlesztési stratégiákba bevont népesség száma 168.048 fő. Gazdaságélénkítő tevékenységként a Belvárosi híd alatt kialakítandó, nyitott vendéglátóhely időszakos üzemidővel, tavasztól őszig tudja kiszolgálni a vendégeket. Önállóan támogatható tevékenységek: a növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója körében a Stefánia és a Roosevelt tér területén megújításra kerül a gyepfelület. A Móra park területén új fák kiültetése, míg mindhárom területen pecsétszerűen egynyári virágágyak kiültetése valósul meg. A városi aktív rekreációs zöldterületek kialakítása során a Stefánia területén szabadtéri fitnesz eszközök telepítésével segítjük a szabadidős sport tevékenységet. Megújításra kerülnek a terület játszóterei, a Roosevelt téren akadálymentes játszótér-rész kerül kialakításra. A fejlesztéssel érintett területen található Szeged történelmének számos építészeti maradványa, ennek bemutatására kialakításra kerül egy tanösvény. A Móra parkban található szökőkút rekonstrukciójával egy energiahatékony és fenntartható módon üzemeltethető szökőkút épül, amely lehetővé teszi, hogy a tér többfunkcióssá váljon: játszótér, rendezvénytér, illetve a mikroklímára gyakorolt kedvező hatása továbbra is megmarad. Gazdaságélénkítő tevékenységként a Belvárosi híd alatt található vendéglátó ipari egység által bérelhető terület megújítása történik. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységként megvalósul az önkormányzati tulajdonú, korszerű, energiatakarékos közvilágítás kialakítása. A járdák, illetve kizárólag gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas nagyműtárgyak felújítása, kialakítása tevékenység körében járdák újulnak meg és épülnek, a parki utak vonalvezetése a térhasználatot tükrözve racionalizálódik, szélességük csökken, teljes rétegrendjében vízáteresztő burkolatot kapnak, kerékpártámaszok kihelyezése segíti a kerékpárosokat. A terület rendeltetésszerű használatához szükséges eszközbeszerzés keretében utcabútorok (padok, asztalok, hulladékgyűjtők) kerülnek beszerzése az építési beruházás részeként. A fejlesztésre kerülő zöldterület hasznosítható épületállományának hasznosítása révén a Deák Ferenc utca 21. szám alatt több férőhelyes nyilvános mosdó létesül. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: kötelező nyilvánosság biztosítása, akadálymentesítés, a soft elemek a környezettudatos szemlélet, a helyi identitás tudat erősítését, továbbá a bűnmegelőzést célozzák. A projekt Szeged M.J.V.Ö 100%-os tulajdonában álló városfejlesztési társasággal alkotott konzorciumban valósul meg.

A projekt kezdési dátuma: 2018. július 9.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. április 30.
A projekt azonosító száma: TOP-6.3.2-16-SG1-2017-00004Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés
ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA A BELVÁROSBAN

SAJTÓKÖZLEMÉNY: ZÖLDEBB LESZ A BELVÁROS

Európai uniós és önkormányzati forrásból elkezdődött a Stefánia, a Móra park és a Roosevelt tér megújítása Szegeden. A TOP-6.3.2-16-SG1-2017-00004 Zöld város kialakítása a szegedi Belvárosban elnevezésű projektre 850 millió forintot biztosított az Európai Regionális Fejlesztési Alap, ezt 709,4 millió forint önerővel egészítette ki a város.

 

A beruházással új zöldterületek jönnek létre, a már meglévők pedig megújulnak, mindez 28 ezer négyzetmétert érint. A Móra parkban 4 díszfát és 12 tiszafát, valamint 3500 virágot ültetnek. A Stefánián 8 új fa lesz, 4200 cserjét és 1200 virágot telepítenek. A Stefánia és a Roosevelt tér gyepe megújul, ez utóbbi helyen 370 évelő növényt ültetnek. A Stefánián szabadtéri fitnesz eszközöket helyeznek el. Megújulnak a játszóterek, a Roosevelt térin integrált játszóeszközöket helyeznek el. A város történelmének számos építészeti, régészeti maradványa található a Belvárosban, ezek bemutatására helytörténeti tanösvényt építenek. A Móra park elavult szökőkútját elbontják, a helyén egy víztakarékos, fenntartható módon üzemelő szökőkút létesül. Ezzel többfunkciós tér alakul ki, amely játszótérként és rendezvénytérként is szolgál. Az önkormányzat 2016-ban a szegediekre bízta a döntést abban a kérdésben, hogy milyen legyen az új szökőkút. Három terv közül a vízjáték nyert: az itt-ott feltörő, több méteres vízoszlopok között szaladgálhatnak a gyerekek, és a nyári hőségben igazi hűsítő szerepe is lesz. A Belvárosi híd alatti vendéglátóhely területe is megújul.

 

Járdákat építenek és újítanak fel, a parki utak nyomvonala megváltozik, gyöngykavics helyett könnyebben fenntartható, műgyantás kötőanyagú vízáteresztő burkolatot kapnak. Kerékpártámaszokat, padokat, asztalokat és hulladékgyűjtőket is elhelyeznek, a közvilágítási lámpatesteket pedig korszerű, energiatakarékos LED fényforrásokkal szerelik fel. A beruházás a tervek szerint 2020 harmadik negyedévében készül el. A kivitelező a közbeszerzési eljáráson nyertes HPQ PLUS Kft., a műszaki ellenőrzési feladatokat a Perfektum Mérnöki Kft. látja el.

  1. szeptember 23, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

További információ:

Szeged MJV Polgármesteri Hivatal

Szabó C. Szilárd, sajtófőnök

T.: 62/564-098, E: szabo.szilard@szeged.eu

W: www.szegedvaros.hu/fejlesztesek-2014-2020/