Kollégiumi út felújításaEurópai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés
KOLLÉGIUMI ÚT FELÚJÍTÁSA

“Szeged, Kollégiumi út, Dorozsmai út-Fonógyári út közötti útszakasz (beleértve a Kollégiumi út- Fonógyári út csomópontját) rekonstrukciója, építése”

A szerződött támogatás összege: 800.000.000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tevékenységei az előkészítő szakaszban: közúti biztonsági audit, engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, valamint a közbeszerzési eljárások lefolytatása. A megvalósítási szakasz tevékenységei:
– Kollégiumi út burkolat és pályaszerkezet felújítása és bővítése 1675m (teljes) hosszban, 8,50 m szélességben, 3,0-3,0 m-es 2×1 forgalmi sávban, 1,25-1,25 m kétoldali egyirányú nyitott kerékpársávval. Mindkét oldalra 1,5-1,5 m széles, aszfaltos burkolatú gyalogjárda épül ki. A Kollégiumi út tervezett szakaszán összesen 5 db, öböl nélküli autóbusz megállóhelyet terveztünk akadálymentes járdakapcsolattal és taktilis sávval. Minden megállóhelyhez paddal szerelt, hátfalas utasvárót telepítünk kerékpártámasszal. Ezen felül sor kerül a kapcsolódó forgalomtechnikai beavatkozásokra, az érintett közművek kiváltására, a csapadékvíz elvezetés és a közvilágítás kiépítésére, a zöldterület rendezésére is. A projekt tartalmazza továbbá a Kollégiumi út két végénél lévő Fonógyári úti keresztező csomópont és a Dorozsmai úthoz való útcsatlakozás átépítését is. Ez utóbbi két beruházási rész állami úton valósul meg, ezért ezt a beruházási részeket konzorciumi partnerként a Magyar Közút Nonprofit Zrt. valósítja meg.
Egyéb, megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek: projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, közlekedésbiztonsági audit, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

A projekt azonosító száma: TOP-6.4.1-15-SG1-2016-00003