Szeged, belterületi csapadékvíz-elvezetésEurópai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés
SZEGED, BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS III. ÉS IV. ÜTEM

TOVÁBB BŐVÍTI SZEGED A CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZERT

 

A Szeged, belterületi csapadékvíz-elvezetés projekt a III. és IV. ütemmel folytatódik (TOP-6.3.3-16-SG1-2018-00001). Erre nettó 1 milliárd 50 millió forint uniós támogatást fordít az önkormányzat. Ezt saját forrásból 190 millió forinttal egészítette ki. A Szegedi Csatornamű Társulat is hozzájárult a fejlesztéshez 94 millió forinttal. Vagyis a projekt összesen nettó 1 milliárd 334 millió forintból valósul meg.

Az újabb fejlesztéssel további területeken építenek ki burkolt csapadékvíz-elvezető árkokat, amelyek nagyobb vízelvezetési kapacitással rendelkeznek, mint a meglévő földmedrű árkok. Ezenkívül fejlesztik a Bánomkerti csapadékvíz-főgyűjtő csatornát, és a Marostői területen egy 3 szivattyúállásos átemelőt is építenek. Elsőként Újszegeden, az Asztalos és a Radnóti Miklós utcában kezdődik el a beruházás, és a tervek szerint Kiskundorozsmán is munkához látnak 2020-ban, először a Nap és a Kút utcában. A Marostői területen 2021 második felében indulhat a kivitelezés, ha eredményesen zárul a közbeszerzési eljárás.

A fejlesztés helyszínei és főbb adatai:

Újszegeden 7 utcában (Borostyán, Asztalos, Radnóti Miklós, Haladás, Babits Mihály, Krúdy Gyula és Wallisch Kálmán utca) összesen 4336 méter hosszon építenek csapadékvíz-elvezető rendszert, 27 víznyelőrácsos aknával és 37 tisztítóaknával. A beruházás a tervek szerint 2021 végére fejeződik be.

Újszegeden a Marostői területen 9 utcát érint a fejlesztés (Aranka, Borbála, Dorottya, Gizella, Ildikó, Izabella, Klára, Melinda, Orsolya utca), továbbá megvalósul a Kürü sori árok mederburkolása a Katalin utca és a Fő fasor közötti szakaszon. Továbbá épül egy 3 szivattyúállásos átemelő is, hogy az összegyűjtött csapadékvíz gond nélkül eljuthasson az azt befogadó Holt-Marosba. Összesen 4637 méter hosszon építenek csapadékvíz-elvezető rendszert, 116 víznyelőrácsos aknával és 88 tisztítóaknával.

Kiskundorozsmán, a Bánomkerti öblözetben 9 utcában (Széchenyi István, Zalán, Kút, Nap, Széna, Ballada, Palóc, Majális, Rigómező utca) összesen 5301 méter hosszon építenek csapadékvíz-elvezető rendszert 41 víznyelőrácsos aknával. A beruházás a tervek szerint 2021 végére fejeződik be.

A projekt része a dorozsmai Bánomkerti csapadékvíz-főgyűjtő csatorna rekonstrukciója és kapacitásának növelése a Negyvennyolcas és a Basahíd utca között. Itt összesen 1568 méter hosszon épül csapadékvíz-elvezetés, átépítenek 19 tisztítóaknát, és létrehoznak 12 újat. A beruházás a tervek szerint 2021 végére fejeződik be.

Összesen tehát majdnem 16 kilométer (15 842 méter) hosszon épül korszerű csapadékvíz-elvezető rendszer.

A megvalósuló fejlesztések eredményeként az érintett területek lakóinak életkörülményei javulni fognak. A kiépülő csatornarendszer hosszú távú megoldást jelenthet a belvízproblémákra, valamint a hirtelen, nagy mennyiségben lezúduló csapadék is könnyebben elfolyik a területről, és nem okoz nagy károkat.

A kivitelezést a közbeszerzési eljáráson nyertes cégek végzik: az újszegedi utcákban és Kiskundorozsmán a Bánomkerti csapadékvíz főgyűjtő csatornánál a DÉLÚT Építő és Bányászati Kft., a kiskundorozsmai utcákban a Norbo-Ép Kft.

Az esővíz-elvezető csatornák építése ezeket az utcákat és ingatlanokat érinti:

Újszeged:

Borostyán utca 1–39., 2–38. szám
Asztalos utca 1/a–39., 2–52. szám
Radnóti Miklós utca 1–55., 2–48/b szám
Haladás utca 1–27., 2–8. szám
Babits Mihály utca 16. szám
Krúdy Gyula utca 3–17. szám
Wallisch Kálmán utca 2–36., 3–27/a szám
Fő fasor 114. szám
Diófa utca

Kiskundorozsma, Bánomkerti öblözet:

Széchenyi István utca 10–56., 62–106., 67–93/b szám
Zalán utca 11–37., 6–36. szám
Kút utca 23–41., 8/a–22. szám
Nap utca 6–14. szám
Széna utca 1/b–14., 1/a–1/c szám
Ballada utca 2–10., 1–13. szám
Palóc utca 1–15., 2/a–20. szám
Majális utca 1–27., 2–30. szám
Rigómező utca 1–13., 2–12. szám

A Bánomkerti főgyűjtő csatorna kapacitásának növelése és rekonstrukciója a következő ingatlanokat érinti:

Kálmán köz 7. szám; Széksósi út 8. és 13. szám; Ingovány utca 15. és 17. szám; Csatorna utca 3–11. szám; 213/1 hrsz. 11. szám; Balajthy utca 12. szám; Láp utca 2–10. szám; Északi sor 1/b szám; Vándor utca 1/b, 1–47. szám; 392/1, 392/2, 393–397 hrsz.; Maty tér 1–13. és 2–6. szám; Negyvennyolcas utca 87. és 112. szám.

Marostői terület:

Aranka utca 1–47., 2–48. szám
Borbála utca 1–23. szám
Dorottya utca 1–25., 31–45., 2–30. szám
Gizella utca 1–27., 35–49., 2–28., 36–50. szám
Ildikó utca 1–27., 31–43., 2–30., 34–50. szám
Izabella utca 1–43., 2–46. szám
Klára utca 1–45., 2–46. szám
Melinda utca 2–12. szám
Orsolya utca 1–43., 2–46. szám

A fejlesztés műszaki adatai:

Újszeged:

537,5 méter 30-as átmérőjű vasbeton csőből, 90 méter DN 200 KG-PVC csőből, 227,5 méter DN 300 KG-PVC csőből, 137 méter DN 400 KG-PVC csőből zárt csatorna, 199 méter 50/100 folyóka, valamint 2483,5 méter U20/30-220, és 661 méter U30/40-220 mederburkolattal ellátott nyílt csatorna épül, 27 db víznyelőrácsos aknával és 37 db tisztítóaknával. A csatorna kapacitása: 240,11 liter/sec. A csapadékvíz-elvezetés teljes hossza: 4335,5 méter.

Marostői városrész:

3023 méter DN 300-as KD EXTRA csőből, 66 méter DN 400 KD-EXTRA csőből, 383 méter DN 500 KD-EXTRA csőből zárt csatorna, és 361,5 méter NA 300 KG-PVC víznyelő bekötés, valamint 803,5 méter U70/100-220 mederburkolattal ellátott nyílt csatorna épül, 116 db víznyelőrácsos aknával és 88 db tisztítóaknával. Továbbá épül egy 3 szivattyúállásos csapadékvíz-átemelő. Az új építésű zárt csatornák teljes kapacitása: 432,68 liter/sec. A Kürü sori burkolt nyílt árok kapacitása: 1245,2 liter/sec. A csapadékvíz-átemelő műtárgy kapacitása: 1007 liter/sec. A csapadékvíz-elvezetés teljes hossza: 4637 méter.

Kiskundorozsma, Bánomkerti öblözet:

187 méter 40-es átmérőjű vasbeton csőből, 186 méter 30-as átmérőjű vasbeton csőből, 44 méter DN 400 KD-EXTRA csőből zárt csatorna, 4795 méter U30/40-220 és 39 méter U15/20-220 mederburkolattal ellátott nyílt csatorna, valamint 50 méter 50/200 betonfolyóka épül, 41 db víznyelőrácsos aknával. A csatorna kapacitás: 411,56 liter/sec. A csapadékvíz-elvezetés teljes hossza: 5301 méter.

Kiskundorozsma, Bánomkerti csapadékvíz-főgyűjtő csatorna:

Megvalósul összesen: gravitációs rendszerű, 616 méter hosszú 80-as átmérőjű vasbeton cső bélelése (kitakarás nélküli technológiával); előre gyártott elemekből gravitációs rendszerű, 342 méter hosszú 120-as átmérőjű vasbetoncső; előre gyártott elemekből, gravitációs rendszerű, 115 méter hosszú 100-as átmérőjű vasbetoncső; 18 méter hosszú 80-as átmérőjű vasbeton áteresz, 32 méter hosszú 60-as átmérőjű vasbeton áteresz, és 445 méter 80/115 beton mederburkolattal ellátott nyílt csatorna, 19 db átépítendő 150-es és 12 db új 150-es tisztítóakna. A csatorna kapacitása: 967,76 liter/sec. A csapadékvíz-elvezetés teljes hossza: 1568 méter.Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés
SZEGED, BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS I. ÉS II. ÜTEM

22 UTCÁT CSATORNÁZTAK, DOROZSMÁN VÍZTÁROZÓ ÉPÜLT

 

Szeged 6 városrészében, 22 utcában épült csapadékvíz-elvezető csatorna, Kiskundorozsmán 48 ezer köbméteres víztározó létesült. Ennek köszönhetően a hirtelen lezúduló, jelentős mennyiségű csapadék könnyebben lefolyhat, nem okoz nagy károkat, a tározóban összegyűlt vizet pedig öntözésre lehet használni a szárazabb időszakokban. A csatornahálózatot és a víztározót 2019. szeptember 20-án adták át.

A TOP-6.3.3-15-SG1-2016-00001 Szeged, belterületi csapadékvíz-elvezetés I. és II. ütem elnevezésű projektre nettó 867 millió forintot biztosított az Európai Unió, ezt 33 millió forinttal egészítette ki a Szegedi Csatornamű Társulat.

A projekt keretében Szeged belterületén, kertvárosi lakóövezetekben összesen mintegy 12 kilométer csapadékvíz-elvezető csatorna épült. A beruházás 6 városrészt érintett: Újszeged (Verseny és Udvarhelyi utca), Kiskundorozsma (Bölcs, Rigómező utca), Szentmihály (Mikes Kelemen utca), Tápé (Szirom, Honfoglalás, Rév, Zágráb, Árnyas utca, Beregi és Újföld sor), Szőreg (Levendula, Tulipán, Tigris, Barázda utca), Új-Petőfitelep (Fenyves-lejtő, Bástya és Füge sor, Kürt, Délceg és Lant utca).

Kiskundorozsma területén épült meg a Bánomkerti víztározó, amelynek hasznos térfogata 48 233 köbméter. Ez alkalmas a csapadékvíz megtartására, amely olykor egyszerre nagy mennyiségben zúdul a városra. A tározóban összegyűlt víz segítséget nyújt az aszályok átvészeléséhez. Ez is azt a célt szolgálja, hogy Szeged felkészüljön a klímaváltozásra, a szélsőséges időjárási körülményekre.

A kivitelezést több cég végezte, mivel a közbeszerzést 4 részre bontva írták ki. Az 1. és 4. részajánlati kör esetében az Alapközmű Kft., Vízép Holding Kft., Albau-2001 Kft. közös ajánlata lett a befutó. A 2. részajánlati kör esetében a Hydroline-Bau Kft., míg a 3. részajánlati körben a SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. lett a közbeszerzés nyertese. A műszaki ellenőrzési feladatokat a teljes projektben a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. látta el.

A Szeged, belterületi csapadékvíz-elvezetés projekt városszerte a III. és IV. ütemmel folytatódik, erre nettó 1 milliárd 50 millió forint uniós támogatást nyert az önkormányzat.

 

A projekthez tartozó dokumentumok:

Szeged, belterületi csapadékvíz-elvezetés I-II. ütem

Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan

Információs kiadvány a projekt befejezéséről