COPYRIGHT

Azzal, hogy belép a www. szegedpolus.hu oldalra, elfogadja az alábbi feltételeket:

A szegedpolus.hu lapon található tartalom a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. szellemi tulajdona. A Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A szegedpolus.hu oldalról értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő:

  1. nem módosítja az eredeti információt,
  2. a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.