Iskolák korszerűsítéseEurópai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés
VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

MEGÚJUL A VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

2020január 28-án megkezdődött a Vörösmarty Mihály Általános Iskola felújítása. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-6.5.1-15 kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelem alapján az intézmény energetikai korszerűsítésre bruttó 310 millió forint európai uniós támogatásban részesült. Az önkormányzat további bruttó 245,7 millió forint önerőt biztosít, így beruházás értéke összesen 555,7 millió forint.

A projektek hosszú távú közvetlen célja az alapvetően oktatási célú épületinfrastruktúra korszerűsítése, energiahatékonyságának javítása, hosszú távú közvetett célja a megfelelő színvonalú oktatási környezet megteremtése, ezzel párhuzamosan az energiaköltségek csökkentése.

A kivitelezés közbeszerzési eljárása eredményesen lezárult, a nyertes ajánlattevő a Dél-Konstrukt Zrt. lett. A műszaki ellenőrzési feladatokat a Perfektum Építész Kft. látja el.

A kivitelezési munkálatok alatt kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek egészségének, testi épségének a megóvására, ennek érdekében a kivitelezők az iskola vezetésével és a Tankerületi Központtal együttműködve ütemezetten, szakaszosan, hétről hétre meghatározott termek szabaddá tételével biztosítják a beruházás zökkenőmentes lebonyolítását.

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Szeged Odessza városrészében található. Az épület egy kétszintes tantermi szárnyból és az ehhez kapcsolódó tornatermi, konyhai, gazdasági, illetve a tanári szobákat és további tantermeket befogadó egyszintes épületszárnyból áll.

A projekt keretében egyebek mellett sor kerül a fűtési rendszer korszerűsítésére, a homlokzat és a lapos tető hőszigetelésére. Az energiamegtartás érdekében a homlokzati ablakokat és bejárati ajtókat szakaszosan kibontják, helyettük modern, háromrétegű üvegezéssel ellátott nyílászárókat építenek be.

Az akadálymentes megközelíthetőség az épület főbejárata felől van, a projekt keretében új akadálymentes illemhelyet és mosdót is kialakítanak a meglévő vizesblokkok átépítésével. Az intézményre 39,9 kW teljesítményű napelemes rendszert szerelnek fel, amely hozzájárulhat az iskola energiaigényének kielégítéséhez. Megtörténik a több évtizedes épületgépészeti berendezések korszerűsítése is. Az energetikai korszerűsítésen felül esztétikai felújítás is történik az iskola belső részeiben: a tantermek, folyosók, belső helyiségek tisztasági, megújító festést kapnak.

Az önkormányzat felújítási törekvése, hogy az iskola épülete mind műszakilag, mind energetikailag olyan létesítménnyé válhasson, amely gazdaságosan üzemeltethető, továbbá illeszkedni tud a mai kor színvonalához.Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés
PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁLINT SÁNDOR TELEPHELYE

MEGÚJUL A PETŐFI-ISKOLA BÁLINT SÁNDOR TELEPHELYE

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnak köszönhetően megújul a Petőfi Sándor Általános Iskola Bálint Sándor telephelye. 2019. szeptember 10-én az önkormányzat átadta a munkaterületet a kivitelezőnek.

 

A projekt hosszú távú célja az alapvetően oktatási célú épületinfrastruktúra korszerűsítése, energiahatékonyságának javítása, illetve a megfelelő színvonalú oktatási környezet megteremtése, ezzel párhuzamosan az energiaköltségek csökkentése. A kivitelezési munkálatok alatt kiemelt figyelmet fordítanak az oda járó gyermekek egészségének, testi épségének a megóvására, ennek érdekében a kivitelező az iskola vezetésével és a Tankerületi Központtal együttműködve, részben a teljes főépület időszakos kiköltöztetésével a Heller Ödön Művelődési Házba, részben ütemezetten, szakaszosan, hétről hétre meghatározott 3-5 terem szabaddá tételével valósítja meg a beruházást.

 

Az önkormányzat uniós forrásból az általános Iskola energetikai korszerűsítésére 310 millió forint támogatást nyert, a kiegészítő önkormányzati önerő összege 20 millió forint. A beruházás értéke így összesen 320 millió forint.

A kivitelezési munkálatokra kiírt közbeszerzési eljárást az Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt. nyerte meg.  A műszaki ellenőrzési feladatokat az Integrated Engineering Solutions Kft. látja el.

A Bálint Sándor telephely alapterülete 1729 négyzetméter, az előzetes energetikai felülvizsgálat eredményei azt mutatták, hogy az iskola energiafogyasztása az elvárthoz képest magas, amely a fenntartók számára jelentős üzemeltetési költséget eredményez. Az önkormányzat felújítási törekvése, hogy az iskola épülete mind műszakilag, mind energetikailag olyan létesítménnyé válhasson, amely gazdaságosan üzemeltethető, illetve illeszkedni tudjon a mai kor színvonalához. A beruházás során kisebb épületszerkezeti változtatások történnek, fő hangsúlyt a homlokzati és padlástér hőszigetelése, a főépület utólagos alászigetelése és egyben új belső padlóburkolatok kialakítása, a nyílászárók cserléje, az akadálymentes megközelíthetőség és a napelem telepítése kap.

 

Az épületek a padlásterekben is hőszigetelést kapnak, úgy, hogy azokon járófelület lesz, így továbbra is hasznosíthatók maradnak. Az energiamegtartás érdekében a homlokzati ablakokat és bejárati ajtókat szakaszosan kibontják, helyettük modern nyílászárókat építenek be. Megtörténik a több évtizedes épületgépészeti berendezések korszerűsítése és az elektromos hálózat részbeni felújítása is. A projekt keretén belül az intézmény új villámvédelmet kap, az iskola belső részeit pedig tisztasági festéssel frissítik fel.

Az akadálymentes megközelíthetőségét az épület főbejárata felől, új mozgáskorlátozott rámpa kiépítésével biztosítják. Emellett új akadálymentes illemhelyet és mosdót is kialakítanak a meglévő vizesblokkok átépítésével. A projekt keretén belül az intézményre nagyteljesítményű napelemes rendszert szerelnek fel, amely hozzájárulhat az iskola energiaigényének kielégítéséhez.

 Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés
BONIFERT DOMONKOS ISKOLA

MEGÚJULT A BONIFERT DOMONKOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

Szeged MJV Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-6.5.1 -15 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra sikeres támogatási kérelmet nyújtott be, ennek eredményeként bruttó 310 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Bonifert Domonkos Általános Iskola felújítására. Az önkormányzat további bruttó 188 millió forinttal egészítette ki a támogatási összeget. Így összesen bruttó 498 millió forintból valósult meg az intézmény energetikai korszerűsítése. A kész iskolát 2019. június 18-án adták át.

 

Az önkormányzat felújítási törekvése az volt, hogy az iskola épülete mind műszakilag, mind energetikailag olyan létesítménnyé válhasson, amely gazdaságosan üzemeltethető, illetve illeszkedni tud a mai kor színvonalához.

A Bonifert Domonkos Általános Iskola Szeged Makkosháza városrészében található. Az épület egy háromszintes tantermi szárnyból, egy kétszintes tornatermi szárnyból, valamint egy egyszintes bővítményből áll, hasznos alapterülete 4342 négyzetméter. A beruházás során kisebb épületszerkezeti változtatások történtek, fő hangsúlyt a homlokzat és a lapostető hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, az akadálymentes megközelíthetőség és a napelem telepítése kapott.

 

Az épület lapos tetejének hőszigetelését új, 20-25 centiméter vastag EPS hőszigeteléssel javították, valamint teljes felületen kétrétegű, csapadékvíz elleni szigetelés készült, továbbá megújult a teljes csapadékvíz-elvezetési rendszer. A lapostetővel egyidejűleg a gépészeti kivezetéseket is felújították. A homlokzati hőszigetelést átlagosan 16 centiméter expandált polisztirol, tűzszakaszolásnál 16 centiméter kőzetgyapot hőszigeteléssel látták el. A homlokzati szín kiválasztása a városi főépítész iránymutatását figyelembe véve történt.

 

Az energiamegtartás érdekében a homlokzati ablakokat és bejárati ajtókat szakaszosan kibontották, helyettük modern nyílászárókat építettek be. Megtörtént a több évtizedes épületgépészeti berendezések korszerűsítése és az elektromos hálózat felújítása is. Az intézmény új villámvédelmet kapott, továbbá kicserélték a régi világítótesteket korszerű LED világításokra. Felújították az iskola barakképületét is, a régi szerkezet bontása után új hőszigetelő szendvicspanel felhasználásával.

Az energetikai korszerűsítésen felül a tantermek, folyosók, belső helyiségek tisztasági, megújító festést kaptak. Az akadálymentes megközelíthetőséget az épület főbejárata felől, egy új mozgáskorlátozott rámpa kiépítésével biztosították. Új akadálymentes illemhelyet és mosdót is kialakítottak a meglévő vizesblokkok átépítésével.

A projekt keretén belül az intézményre 54 darab napelemet szereltek összesen 39,9 kW teljesítményben, amely részben fedezni fogja az épület összes energiaigényét.

 

A kivitelezésre kiírt nyílt közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő a FEHÉRÉP Kft. lett, amely ennek megfelelően a kivitelezés teljes körű ellátását elvégezte. A műszaki ellenőrzési feladatokat az Integrated Engineering Solutions Szolgáltató Kft. látta el.Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés
TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BEFEJEZŐDÖTT A TABÁN ISKOLA FELÚJÍTÁSA

 

Szeged MJV Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-6.5.1 -15 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra sikeres támogatási kérelmet nyújtott be, ennek eredményeként bruttó 310 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Tabán Általános Iskola felújítására. Az önkormányzat további bruttó 117 millió forinttal egészítette ki a támogatási összeget. Így összesen bruttó 427 millió forintból valósult meg az intézmény energetikai korszerűsítése. A kész iskolát 2019. április 15-én adták át.

 

Az önkormányzat felújítási törekvése az volt, hogy az iskola épülete mind műszakilag, mind energetikailag olyan létesítménnyé válhasson, amely gazdaságosan üzemeltethető, illetve illeszkedni tud a mai kor színvonalához.

A Tabán Általános Iskola Szeged Felsőváros városrészében található. Az épület egy háromszintes tantermi szárnyból és egy részben kétszintes tornatermi szárnyból áll, hasznos alapterülete 3962 négyzetméter. A beruházás során kisebb épületszerkezeti változtatások történtek, fő hangsúlyt a homlokzat és a lapostető hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, az akadálymentes megközelíthetőség és napelem telepítése kapott.

 

Az épület lapos tetejének hőszigetelését új, 20-25 centiméter vastag EPS hőszigeteléssel javították, valamint a teljes felületen kétrétegű, csapadékvíz elleni szigetelés készült, továbbá megújult a teljes csapadékvíz-elvezetési rendszer. A lapostetővel egyidejűleg a gépészeti kivezetéseket is felújították.

A homlokzati hőszigetelést átlagosan 16 centiméter expandált polisztirol, tűzszakaszolásnál 16 centiméter kőzetgyapot hőszigeteléssel látták el. A homlokzati szín kiválasztása a városi főépítész iránymutatását figyelembe véve történt. Az energiamegtartás érdekében a homlokzati ablakokat és a bejárati ajtókat szakaszosan kibontották, helyettük modern nyílászárókat építettek be. Megtörtént a több évtizedes épületgépészeti berendezések korszerűsítése és az elektromos hálózat felújítása is. Az intézmény új villámvédelmet kapott, továbbá kicserélték a régi világítótesteket korszerű LED világításokra.

 

Az energetikai korszerűsítésen felül a tantermek, folyosók, belső helysiégek tisztasági, megújító festést kaptak. Az akadálymentes megközelíthetőséget az épület főbejárata felől, új mozgáskorlátozott rámpa kiépítésével biztosították. Új akadálymentes illemhelyet és mosdót is kialakítottak a meglévő vizesblokkok átépítésével. A projekt keretén belül az intézményre 54 darab napelemet szereltek összesen 39,9 kW teljesítményben, amely részben fedezni fogja az épület összes energia igényét.

A kivitelezésre kiírt nyílt közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő a FEHÉRÉP Kft. lett, amely ennek megfelelően a kivitelezés teljes körű ellátását elvégezte. A műszaki ellenőrzési feladatokat az Integrated Engineering Solutions Szolgáltató Kft. látta el. A tervek szerint 2019. év folyamán a Petőfi Sándor Általános Iskola Bálint Sándor telephely és a Vörösmarty Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítésére is sor kerül.

 Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés
TARJÁNI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

MEGÚJULT A TARJÁNI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

Szeged MJV Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-6.5.1 -15 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra sikeres támogatási kérelmet nyújtott be, amelynek eredményeként bruttó 310 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola korszerűsítésére. Az önkormányzat további bruttó 172 millió forinttal egészítette ki a támogatási összeget. Így az önkormányzat összesen bruttó 482 millió forintból valósította meg az intézmény energetikai korszerűsítését. A kész iskolát 2019. április 10-én adták át.

 

A beruházás során kisebb épületszerkezeti változtatások történtek, fő hangsúlyt a homlokzat és a lapostető hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, az akadálymentes megközelíthetőség és a napelem telepítése kapott.

A projekt keretében felújított Tarjáni Kéttanyelvű Általános Iskola Szeged Tarján városrészében található. Az iskolaépület egy kétszintes fő rendeltetési egységből és az ehhez kapcsolódó tornatermi, konyhai-gazdasági, illetve a tanári szobákat és további tantermeket befogadó egyszintes épületszárnyakból áll. A hasznos alapterület 4098 négyzetméter. Az önkormányzat felújítási törekvése az volt, hogy az iskola épülete mind műszakilag, mind energetikailag olyan létesítménnyé válhasson, amely gazdaságosan üzemeltethető, illetve illeszkedni tudjon a mai kor színvonalához.

 

A homlokzati hőszigetelést átlagosan 16 centiméter expandált polisztirol, tűzszakaszolásnál 16 centiméter kőzetgyapot hőszigeteléssel látták el. A homlokzati szín kiválasztása a városi főépítész iránymutatását figyelembe véve történt. Az energiamegtartás érdekében a homlokzati ablakokat és bejárati ajtókat szakaszosan kibontották, helyettük modern nyílászárókat építettek be. Megtörtént a több évtizedes épületgépészeti berendezések korszerűsítése és az elektromos hálózat felújítása is. Az intézmény új villámvédelmet kapott, továbbá kicserélték a régi világítótesteket korszerű LED világításokra. Az energetikai korszerűsítésen felül esztétikai felújítás is történt az iskola belső részeiben: a tantermek, folyosók, belső helyiségek tisztasági, megújító festést kaptak.

 

Az akadálymentes megközelíthetőséget az épület főbejárata felől, új mozgáskorlátozott rámpa kiépítésével biztosították. Új akadálymentes illemhelyet és mosdót is kialakítottak a meglévő vizesblokkok átépítésével. A projekt keretén belül az intézményre 54 darab napelemet szereltek összesen 39,9 kW teljesítményben, amely részben fedezni fogja az épület összes energiaigényét.

A kivitelezésre kiírt nyílt közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő a Dél-Konstrukt Zrt. lett, amely ennek megfelelően a kivitelezés teljes körű ellátását elvégezte. A műszaki ellenőrzési feladatokat a Vázterv Mérnöki iroda Építőipari, Tervezési, Kivitelezési és Szolgáltató Kft. látta el.

 Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés
WEÖRES SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

MEGÚJULT A WEÖRES SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

Szeged MJV Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-6.5.1 -15 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra sikeres támogatási kérelmet nyújtott be, amelynek eredményeként bruttó 310 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Weöres Sándor Általános Iskola korszerűsítésére. Az önkormányzat további bruttó 137 millió forinttal egészítette ki a támogatási összeget. Így az önkormányzat összesen bruttó 447 millió forintból valósította meg az intézmény energetikai korszerűsítését. A kész iskolát 2019. április 10-én adták át.

 

A beruházás során kisebb épületszerkezeti változtatások történtek, fő hangsúlyt a homlokzat és a lapostető hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, az akadálymentes megközelíthetőség és a napelem telepítése kapott.

A projekt keretében felújított Weöres Sándor Általános Iskola Szeged Tarján városrészében található. Az épület egy háromszintes tantermi szárnyból és egy részben kétszintes tornatermi szárnyból áll. Hasznos alapterülete 4400 négyzetméter. Az önkormányzat felújítási törekvése az volt, hogy az iskola épülete mind műszakilag, mind energetikailag olyan létesítménnyé válhasson, amely gazdaságosan üzemeltethető, illetve illeszkedni tudjon a mai kor színvonalához.

 

A homlokzati hőszigetelést átlagosan 16 centiméter expandált polisztirol, tűzszakaszolásnál 16 centiméter kőzetgyapot hőszigeteléssel látták el. A homlokzati szín kiválasztása a városi főépítész iránymutatását figyelembe véve történt. Az energiamegtartás érdekében a homlokzati ablakokat és a bejárati ajtókat szakaszosan kibontották, helyettük modern nyílászárókat építettek be. Megtörtént a több évtizedes épületgépészeti berendezések korszerűsítése és az elektromos hálózat felújítása is. Az intézmény új villámvédelmet kapott, továbbá kicserélték a régi világítótesteket korszerű LED világításokra.

 

Az energetikai korszerűsítésen felül esztétikai felújítás is történt az iskola belső részeiben: a tantermek, folyosók, belső helyiségek tisztasági, megújító festést kaptak. Az akadálymentes megközelíthetőséget az épület főbejárata felől, új mozgáskorlátozott rámpa kiépítésével biztosították. Új akadálymentes illemhelyet és mosdót is kialakítottak a meglévő vizesblokkok átépítésével. A projekt keretén belül az intézményre 54 darab napelemet szereltek összesen 39,9 kW teljesítményben, amely részben fedezni fogja az épület összes energiaigényét.

A kivitelezésre kiírt nyílt közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő a Dél-Konstrukt Zrt. lett, amely ennek megfelelően a kivitelezés teljes körű ellátását elvégezte. A műszaki ellenőrzési feladatokat az Integrated Engineering Solutions Szolgáltató Kft. látta el.